Nordbohus som utvikler og investor

Nordbohus Sogn tar rollen som både boligutvikler og investor

Da Coop Extra i Kaupanger ville bygge leiligheter på taket, fikk Nordbohus Sogn rollen som både eiendomsutvikler og investor. Sammen med to andre entreprenørselskaper står de bak boligprosjektet Bjørkehagen Atrium. 

 

Det er første gang Nordbohus Sogn jobber med et prosjekt hvor de ikke bare er eiendomsutvikler, men også samarbeidspartner og investor. Boligene er ikke bygget ennå, men daglig leder Dag Loftesnes vil allerede skryte av samarbeidet:
 
– Vi opplever det som en stor fordel å slå seg sammen så tidlig, sier han. Han trekker frem kostnadseffektive løsninger og kortreiste hus som noen av fruktene de høster av et slikt samarbeid.

Kaupanger_eksteri%C3%B8r_nordbohus_web_0.jpg

Tre entreprenører, ett selskap

Samarbeidet ble til etter at tomteeier av Coop Extra fikk ideen, og henvendte seg til flere boligutviklere i Sogndal. Kaupanger Leiligheter AS ble så dannet av Nordbohus Sogn, Jatak Kaupanger Eiendom og Sør Investeringer.
 
De tre entreprenørene eier 33 % hver, og rollefordelingen er ryddig:
 
Sør Eiendom eier tomten og Jatak Kaupanger Eiendom produserer alle elementene. Nordbohus Sogn er eiendomsutvikler med ansvar for prosjekt- og byggeledelsen, den daglige ledelsen og alt utførende arbeid.

Bygger lettstelte og lettsolgte boliger

Det lille tettstedet Kaupanger har 1 000 innbyggere, mange av dem eldre, som helst vil slippe å flytte bort fra Kaupanger for å kunne erstatte hage og enebolig med leilighet. Det var bakgrunn for ideen om å bygge de lettstelte – og lettsolgte – leilighetene. 16 av 22 ble nemlig solgt på en helg.

Et entreprenørsamarbeid med mange fordeler

Loftesnes opplever store fordeler med at flere entreprenører slår seg sammen for å samarbeide om boligutviklingen. At de som boligutvikler kan komme inn tidlig i prosessen og kan påvirke bygget er én av dem.
 
– Da vi kom inn, var ingenting tegnet fra før. Vi hadde kun et flatt tak å forholde oss til og kunne bestemme alt selv. Det gjorde at vi kunne ta rasjonelle valg av produkter, velge gode og kostnadseffektive løsninger, og tegne ting som er enkle å produsere.
 
Han forklarer at de på den måten unngår problematiske grensesnitt, som ofte kan oppstå når de overtar ferdigtegnede bygg som bare skal reises. I tillegg er erfaringen overførbar til andre boligutviklingsprosjekter, og gjør det enklere å gjenskape et lignende prosjekt et annet sted.

Se videoer fra monteringen av elementer

Kortreiste materialer – og arbeidskraft

På store boligbyggeprosjekter blir ofte elementer og moduler bestilt fra utlandet. Og når de større, konkurrerende boligutviklerne leies inn, tar de egen arbeidskraft med seg fra de større stedene. Slik er det ikke her, forsikrer Loftesnes.
 
– Vi benytter bare lokale håndverkere, og elementene vi bruker er norske og kortreiste. Slik ønsker vi å bringe mer av verdiskapningen til distriktet, både med tanke på arbeidskraft og materialhandel.
 
For å ikke skape forsinkelser og ta fokus fra andre boligprosjekter i Nordbohus sin regi, leier de inn eksterne tømrere og håndverkere til dette byggeprosjektet – også de er lokale.

Positivt for lokalsamfunnet

Loftesnes ser at byggeprosjektet også er positivt i et samfunnsmessig perspektiv: Det vil generere vekst til nærområdet.
 
– Ved å gi eldre lettstelte boliger, kan de bo hjemme lenger, og fordi leilighetene ligger på taket av Prix, vil det generere mer handel. I tillegg frigir det eneboliger til etablerere og barnefamilier, noe som fører til at elevtall og barnehageplasser blir opprettholdt, forklarer han.
 
Ved å ha mulighet til å ta på seg større boligprosjektene som vanligvis går til de store boligutbyggerne, kan Nordbohus Sogn vinne større markedsandeler. Det er ikke bare gunstig for Nordbohus Sogn, men for alle medlemmene i Nordbohus-kjeden, ettersom større omsetning genererer bedre priser for dem alle.
 
Det er tydelig at samarbeidet med de andre entreprenørene gir mersmak.
 
– Vi kommer absolutt til å jobbe mer med Jatak, og vurderer allerede to liknende boligutviklingsprosjekter, avslutter Loftesnes.

odd-johnny-og-dag_web.jpg

Fra venstre: Odd og Johnny fra Jatak, sammen med Dag fra Nordbohus Sogn. Området bak til venstre skal huse det nye Bjørkehagen Atrium

Finn forhandler