Utførende entreprenør: 25 boliger på Skallumhagen i Bærum

I starten av 2016 flyttet de første beboerne inn i boligene på Eiendomsplan Management sitt byggefelt på Bekkestua i Bærum. Boligene er levert av Nordbohus Asker og Bærum, som er utførende entreprenør på prosjektet.

– Vi kom inn i prosjektet etter at reguleringsplan og rammetillatelser var gitt, og har vært prosjektansvarlige siden det. Boligene er tegnet av eksterne arkitektfirmaer, og vi prosjekterte designet inn i Nordbohus sitt byggesystem, forteller Henrik Skuterud. Han er daglig leder i Nordbohus Asker og Bærum.

– Viktig at entreprenøren har fleksibilitet og godt renommé

 95-4903IPI-067(1).jpgByggefeltet består av 8 tomannsboliger og 9 eneboliger på to områder, Skallumjordet og Skallumhagen.  
Prosjektetablerer Eiendomsplan Management lette etter en boligutvikler som kunne bygge boligene etter hvert som de ble solgt, og valget falt på Nordbohus Asker og Bærum.
 
Partner i Eiendomsplan Management, Egil Garder (bildet), forteller at god erfaring og fleksibilitet var viktig for dem i jakt på riktig boligutvikler:
 
– Vi lette etter en utførende entreprenør som vi visste kunne bygge småhus, og som hadde et godt renommé. Det var også viktig for oss å samarbeide med en boligutvikler som kunne bygge boligene én og én, istedenfor å foreta en feltutbygging, forteller han.

Nordbohus tar større ansvar i prosjektutviklingen
Nordbohus Asker og Bærum er en tradisjonell EAT-leverandør (enebolig andres tomt), som leverer boliger til kunder som har egen tomt. Henrik Skuterud opplever likevel at Nordbohus tar mer ansvar i prosjektutviklingen nå, enn tidligere.
 
– De siste årene har vi merket en klar forventning til at vi skal ta ansvar for større deler av byggeprosjektene. Egeninnsatsen fra kundene er ikke like utbredt som tidligere, og da er det viktig at vi kan ta på oss andre oppgaver, sier han.
 
I tillegg til å bygge boligene, har Nordbohus hatt ansvar for kundebehandling og kontakt med boligkjøperne på Bekkestua-prosjektet.
 
– Nordbohus har vært flinke til å ivareta og kommunisere med kundene. Kjøperne har nesten utelukkende vært fornøyde, og vi har hatt særdeles få reklamasjonssaker, sier Egil Garder.

fasade2_skallumhagen_eiendomsplan_nordbohus_0.jpg

Skallumhagen er et ekslusivt prosjekt i et ekslusivt område. Her en illustrasjon av tomannsbolig.

– Samarbeidet har gitt mersmak
Eiendomsplan Management er også godt fornøyde med bolig- og prosjektutviklingen. Utbyggingen startet med ett og ett hus, men nå er byggefeltet solgt ut, og Nordbohus bygger 12 boliger samtidig.
 
– De har taklet hele prosjektet glimrende, og vært enkle å jobbe med. Vi har hatt god dialog, og det har vært høy kvalitet på husene. Jeg vil gi all ære til dem – dette samarbeidet har gitt mersmak, skryter Garder.

fasade_skallumhagen_eiendomsplan_nordbohus%20(1).jpg

De eksklusive tomannsboligene i Skallumhagen sett fra andre siden, med garasje

Finn forhandler