Forbehold

Illustrasjoner, fotografier og tegninger på denne nettsiden kan avvike fra den gjeldende versjonen av husene slik de fremkommer i våre prislister.

Ditt lokale Nordbohuskontor gir deg materiell og nøyaktig informasjon som beskriver innholdet i leveransen og hva prisen omfatter. Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil.