Grundig arealplanlegging kan spare boligutbyggere for store summer

Før Nordbohus sine arkitekter setter seg ned med tegnebrettet, entreprenørene kjører ut med anleggsmaskinene og forhandlerneselger boligene, er det en annen jobb som må gjøres. Arealplanlegging og regulering legger grunnlaget for hele byggeprosjektet.

IMG_8261_0.jpg

Roy Bakken er arealplanlegger i Nordbohus. Han og kollegene lager planbeskrivelser, situasjonsplaner og detaljerte reguleringsplaner til store boligområder så vel som eneboliger.
 
– Det vi gjør, er å fysisk tilrettelegge utbyggingsområdene. Valgene i arealplanleggingen får store økonomiske konsekvenser for hele byggeprosjektet. Investerer du litt ekstra i planlegging, sparer du det inn i anleggsfasen – og vel så det, sier han.
 
Likevel ser Bakken eksempler i bransjen på at mange bruker for lite tid på planene før de starter anleggsarbeidet. Da sparer du deg fort til fant, sier han:
 
– Når noen for eksempel sprenger bort alt, for så å fylle tilbake, tyder det på dårlig planlegging. Plutselig får du 700 000 kroner i tomteteknisk arbeid per tomt – kanskje dobbel pris av hva du kunne fått. I tillegg er ofte fremdriften i plansaken en viktig faktor.

Effektiv planlegging med erfaring og moderne verktøy

Bakken har selv mer enn 25 års erfaring som arealplanlegger og kommuneplanlegger. Det gjør at han raskt ser hvor utfordringene vil oppstå – og kan komme dem i forkjøpet. For eksempel er erfaringen fra kommunen spesielt nyttig:
 
– Arealplanlegging og regulering har utgangspunkt i plan- og bygningsloven. Planene skal tilfredsstille kommunen, og da er det lurt å vite hvordan de vurderer sakene. Da kan vi for eksempel imøtekomme kommunens krav og ønsker i forkant og således komme fortere frem til byggestart, sier han.
 
Sammen med erfaringen sin, bruker Bakken og kollegene det moderne verktøyet Novapoint for å planlegge og tilrettelegge utbyggingen.
 
– Der får vi relativt nøyaktige terrengmodeller basert på laserskannede kart. Veimodellering i 3D er spesielt viktig når du skal bygge ut i krevende terreng, og grundige planer gir gode adkomstforhold til hver tomt.

Samarbeid fra start til slutt i byggeprosjektet

Som arealplanlegger, vet Bakken at planene han utvikler legger grunnlaget for arbeidet videre i byggeprosjektene. Det er derfor en stor fordel at han sitter tett på de som overtar stafettpinnen etter at hans del av arbeidet er ferdig.
 
– Nordbohus sin største styrke er at vi har allsidig kompetanse. Arkitektene er alltid med i arealplanleggingen, og vi kan drøfte egnede boligtyper og mer, sier Bakken.
 
Det gjør at de finner smidige løsninger på utfordringer som dukker opp, eksempelvis om de ser at de må tilpasse boligdesignet for å utnytte plassen de har til rådighet.
 
– Sammen har vi kjennskap til markedet, samfunnet rundt og det byggtekniske. Vi skreddersyr løsningene. Det fører til en optimal byggeprosess – og til slutt de beste resultatene for kundene våre, sier Bakken.

roy-bakken_nordbohus.jpg

Godt humør i arbeidet! Fra venstre: Else Dahlseng, arkitekt i Nordbohus AS. Hildunn Engann, selger i Nordbohus Systembygg. Roy Bakken, arealplanlegger i Nordbohus AS.

Finn forhandler