Bygger omsorgsboliger for kommunen

Nordbohus sine forhandlere bygger hvert år en rekke omsorgsboliger. Dette gjøres ofte i samarbeid med kommunen som utbygger etter anbudsprosesser. Nordbohus har mange ulike referanseprosjekter innen omsorgsbolig, for ulike typer bruk og beboere. Bildet ovenfor viser Rissa Helsetun under bygging. Et prosjekt med åtte leiligheter for Rissa kommune.

– Når du bygger omsorgsboliger, er det to hensyn du må ta. Det første er selvsagt at beboerne skal føle at de har et hjem. Det andre er å ta hensyn til de som jobber der. Da får du en vinn-vinn-situasjon.
 
Det sier Knut Solberg, som var prosjektleder da Rissa kommune bygde 8 nye omsorgsleiligheter i 2014 og 2015. Nordbohus Systembygg har vært entreprenør for prosjektet.
 
Bygger for både beboere og ansatte
For å gjøre livet enklere for pleietrengende beboere og ansatte, har omsorgsboligene blant annet hev- og senkbare bad og kjøkken. Det forenkler jobben for de ansatte, og gjør at beboerne i større grad kan klare seg selv.
 
– Med slike funksjoner kan de pleietrengende leve tilnærmet normalt, og arbeidet til de ansatte blir bedre ergonomisk, sier Solberg.

Solberg-Knut_web.jpg

Nordbohus Systembygg vant anbud
Da de vant et anbud fra kommunen, fikk Nordbohus Systembygg oppdraget som generalentreprise for omsorgsleilighetene og fellesarealet. Anbudet hadde 70 % pris, 20 % gjennomføring og 10 % kompetanse som vekttall, og Nordbohus Systembygg ble vurdert som den mest fordelaktige til å gjennomføre prosjektet.
 
Andor Rødsjø er daglig leder i Nordbohus Systembygg, og forteller at de har samarbeidet tett med kommunen i 30 år.
 
– Tidligere har vi bygd både sykehjem og omsorgsboliger. På dette prosjektet var vi entreprenør, og utførte fundamentering, betongarbeid og tømrerarbeid. I tillegg brukte vi dyktige underentreprenører på annet arbeid, forteller han.

omsorg_rissa4_bmp_.JPG

Bildet: Daglig leder i Nordbohus Systembygg, Andor Rødsjø (th) sammen med Liv Darell fra Rissa Kommune under den høytidelige overrekkelsen av det ferdige bygget med åtte omsorgsleiligheter.

– Blir behandlet med respekt
God kommunikasjon er viktig i byggeprosjekter med mange aktører, mener Rødsjø:
 
– På slike prosjekter bruker vi erfarne byggeledere, som er flinke til å forholde seg til den profesjonelle part og følge opp krav som blir satt.
 
Prosjektleder Knut Solberg forteller at kommunen og Nordbohus Systembygg hadde god dialog underveis i byggeprosjektet:
 
– Nordbohus Systembygg kommuniserte profesjonelt og godt med oss underveis i prosjektet, og la frem problemstillinger på en fornuftig og oversiktelig måte. God kommunikasjon og gjensidig respekt for arbeidet vi gjør, fører til gode prosjektgjennomføringer, avslutter han.

kjokken_rissa.jpg

Fra kjøkkenet i fellesarealene til det nye bygget i Rissa Helsetun.

fasade_740_rissa_web_1.jpg

Byggets fasade noen måneder før ferdigstillelse. Bygget er kledd med royalimpregnert material som gir mindre vedlikeholdsbehov enn malt kledning. 

Finn forhandler