Hunton trefiber

Mange gode grunner til å velge trefiberisolasjon

Nordbohus anbefaler Hunton. Å bygge et nytt hus er gjerne ikke noe vi gjør flere ganger i livet. Desto viktigere er det at vi gjør gode valg. Trefiberisolasjon fra Hunton produseres av flis fra norsk granskog, og er ekstra god på lyddemping og fukthåndtering.

Hunton trefiber

Hunton Nativo® Trefiberisolasjon kan benyttes som varmeisolasjon i gulv, vegger, etasjeskiller og takflater med bærende tre- eller stålkonstruksjoner. Den egner seg like godt til nybygg som til rehabilitering.

Demper lyd ekstra godt
Nativo Trefiberisolasjon har høy densitet (egenvekt) som gjør at den demper lyd ekstra godt – både mellom rom og bjelkelag. dette. I en lydskillevegg i klasse C, som er konstruksjon mellom boenheter, er grenseverdien for luftlyd minimum 55 dB i feltmålt verdi, jfr NS 8175:2012 som det henvises til i TEK17. Tester gjennomført av SINTEF viser at en slik vegg isolert med Nativo Trefiberisolasjon oppnår hele 64 dB(Rw), som er langt bedre enn kravet.

Bidrar til et lavt klimafotavtrykk
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon er i all hovedsak basert på naturlig trefiber laget av granflis fra sagbrukene rundt Gjøvik. Flisen kommer fra et 100% PEFC-sertifisert skogbruk som betyr at skogen drives etter strenge regler. Trefiberisolasjon bidrar til et lavt klimafotavtrykk da den lagrer karbon hele produktets levetid.

Hygroskopiske egenskaper
Trefiberisolasjon har hygroskopiske egenskaper, som betyr at den opptar og avgir fukt avhengig av luftens relative fuktighet. Trefiberisolasjon kan kombineres med både dampsperre og dampbrems. Benyttes en dampbrems vil fukt kunne tørke opp innover i konstruksjonen mot varm side. Dette bidrar til at opptørking kan skje raskere, og både ved innadgående og utadgående diffusjon. Derfor sier vi at trefiberisolasjon i kombinasjon med dampbrems bidrar til en pustende konstruksjon

Behagelig å montere

Nativo® Trefiberisolasjon gir ikke ubehag på hud eller i luftveier. Hverken under montering eller i ettertid for beboerne. Du kan derfor fint isolere uten bruk av hansker.

 

Les mer på Hunton.no

Finn forhandler