Marit Heggvoll er ny leder for arkitektur og plan i Nordbohus

Marit Heggvoll har en master i arkitektur fra NTNU. Hun ble ansatt i Nordbohus AS, kjedens hovedkontor, i mai 2018, i løpet av det knappe året i Nordbohus har hun avansert til en lederstilling. Hun slår seg ikke til ro med dette avansementet, og har store ambisjoner på Nordbohus sine vegne.

Nåværende leder Rita Einevoll går som kjent til nye oppgaver i Block Watne, og Marit Heggvoll tar over en veldrevet avdeling med meget godt rykte i kjeden og i markedet. -Jeg ble overrasket da tilbudet kom. Jeg hadde ikke forventet det, men samtidig så kunne jeg ikke takke nei til en slik mulighet. Det oppleves som en stor tillitserklæring, og jeg må jo ha gjort noe bra dette året, sier en offensiv og frisk Heggvoll.

Tenker på landslaget når hun tegner boliger
Heggvoll går offensivt og samtidig ydmykt til oppgavene som venter. Hun har klare meninger om hvordan Nordbohus bør uttrykke seg gjennom arkitekturen. -Jeg har mange meninger om hva bokvalitet kan være. Det som er viktig er å se kunden i alle prosjekter. Når vi tegner en enebolig for en kunde så kan vi snakke med vedkommende og finne optimale løsninger. Når vi tegner store boligprosjekter så har vi ikke kunden foran oss enda. Vi må tenke oss hvem det er, og vår oppgave er å lage en bolig som passer de konkrete brukergruppene som er definert i markedsplanen for prosjektet. Det kan være at kunden er mye hjemme, og dermed har ekstra behov for utsikt, lys og noe å se på. Det kan være at kunden nesten aldri er hjemme, kanskje kunder som er på vei oppover i verden, helt til landslaget i langrenn. Disse vil ha behov for mye mer bodplass enn andre. Sånt må vi tenke på når vi tegner boligene.

Kunden er viktigst og boligene skal være inkluderende
Marit Heggvoll og hennes team jobber med produktutvikling av kjedens boligmodeller, men mest av alt jobber de med utvikling av boligkonsepter på konkrete tomter for kjedens forhandlere. Selv om Nordbohusforhandleren betaler regningen, er Heggvoll tydelig på hvem som er sjefen. -Det er kunden som skal bo der som er viktigst. Vi skal selvsagt ha meget gode prosesser sammen med våre oppdragsgivere og grunneiere, men til syvende og sist er det kundene som skal være fornøyde med å bo der. Gjør vi jobben vår riktig så kommer de til å bli meget fornøyde. Det er vårt mål i alle prosjekter. Langrennslandslaget Para langrenn er et godt eksempel. Der er det toppidrettsutøvere, og noen av dem har et annet boligbehov enn andre toppidrettsutøvere. Det være seg om man bruker rullestol, eller er svaksynt. Da endrer boligbehovet seg, og det må vi være oppmerksomme på. Vi skal tegne boliger som passer for alle, og våre boliger bør være inkluderende, sier Heggvoll.

26stue.jpg
Vinduer med lav brystningshøyde og glassrekkverk på terrassen gjør utsikten og dagslyset mer tilgjengelig for alle.

Fordel for noen skal ikke være ulempe for andre
Den nye lederen tenker mye på konsekvenser når hun jobber med arkitekturen, og ser at en fordel også kan være en ulempe. -Vi må tenke på at boligene våre skal fungere for alle, og da må vi tenke på både fleksibilitet og utvalg når vi planlegger større områder. En bolig med spesifikke egenskaper kan være en stor fordel for noen, men også en stor ulempe for andre. Det må vi være oppmerksomme på når vi designer boligene, og mixen av boliger i et prosjekt, sier Heggvoll.

Det er en grunn til at reglene finnes
Begrepet universell utforming er et noe utskjelt og ifølge Heggvoll et misforstått begrep. Det blir ofte forklart med rullestolsirkler på tegningene som medfører at leilighetene blir større og dyrere enn de trenger å være. Debatten rundt boligutvikling i storbyene har flere ganger tatt denne vendingen, og i desember 2014 ble det vedtatt et unntak fra regelen om tilgjengelighet. «For små leiligheter ble det innført et unntak for tilgjengelighetskrav på halvparten av leilighetene på ett eller to rom på 50 kvadratmeter eller mindre.» -Det heter at man kan spare seg til fant. I boligutviklingen spares det på kvadratmetere overalt, og noen ganger tror jeg man sparer på feil sted. En barnefamilie trenger en stor og bred gang. Det er en bokvalitet for dem, og de trenger kanskje tre ganger så stor gang som normalen. Andre har kanskje behov for mer plass rundt døra for å lettere komme seg inn og ut av boligen. Sånn sett er jeg enig i at vi må tenke boligutvikling for flere kundegrupper, men med unntak fra tilgjengelighetskravet får vi en uheldig effekt. Den gruppen som trenger tilgjengeligheten blir ekskludert fra muligheten til å kjøpe disse leilighetene, mens de som ikke har behovet kan kjøpe leilighetene både med og uten tilgjengelighet. Det som oppleves som uviktig for noen, ikke skal være et problem for andre. Det får vi i dette tilfellet, og regelverket er der for en grunn. Der vi støter på utfordringer kan vi ikke klage på reglene. Vi må forholde oss til vår design innenfor de rammene som er der, kna det og gjøre det bedre. Målet er ikke å tilfredsstille minimumskravene. Vi skal ha Norges mest fornøyde kunder, og da holder det ikke å levere minimum, sier Marit Heggvoll.  

Utfordringen er på rett sted
Teknisk sjef Runar Kristensen er svært fornøyd med måten Marit Heggvoll har tatt tak i muligheten. -Marit trer formelt inn i stillingen fra 1. mars, og allerede nå er hun godt i gang med oppgavene, i en fin stafettveksling med Rita Einevoll som har stillingen pr. i dag. Jeg er veldig glad for at Marit tok denne utfordringen på strak arm, og jeg tror hun vil tilføre ansvaret noen gode dimensjoner på kjedens vegne, sier Runar Kristensen.

Skrevet av Stian Moursund, markeds- og kommunikasjonssjef NORDBOHUS AS

 

Finn forhandler