Boligtilskudd ved bygging av helårsboliger i Nord-Fron kommune

Visste du at du kan få kr. 200.000 fra kommunen når du bygger helårsbolig i Nord-Fron?

Formålet er å stimulere bygging av nye boliger i kommunen generelt og til leiligheter i sentrum. 
Målet er økt tilflytting til kommunen og få flere beboere i sentrum. 

Tilskudd tildeles etter følgende kriterier:

1. Nord-Fron kommune yter et boligtilskudd på kr. 200.000 til alle privatpersoner som bygger/kjøper ny helårsbolig/-leilighet til eget bruk i kommunen. Søker skal være folkeregistrert som innbygger i Nord-Fron kommune.

2. Gjelder for alle nye bygg med søknad om byggetillatelse datert etter 01.03.2022.

3. Tilskuddsordningen gjelder for alle nybygde helårsboliger i hele kommunen. Nye eneboliger, rekkehus, 2-mannsboliger, leiligheter etc. for salg, omfattes av ordningen. Gjelder for bygg på nyopparbeidet tomt eller ved nybygg etter riving ved kjøp av gammelt bygg.

4. Boliger på eiendom regulert til fritidsbolig omfattes ikke av ordningen.

5. Boligbygger/-kjøper må selv søke om å få boligtilskuddet utbetalt. Ved utbetaling må søker ha bostedsadresse på tilskuddsobjektet. Fristen for søknad er 6 måneder etter gitt ferdigattest. Etter dette dato faller retten til boligtilskuddet bort.

6. Kommunen kan etter vedtak, endre eller avskaffe ordningen. Slike endringer kunngjøres/varsles i god tid, slik at den enkelte boligbygger kan tilpasse seg nye ordninger.

7. Ordningen gjelder ikke for de som fra det offentlige har fått gratis tomt, boligtilskudd eller andre former for tilskudd tidligere.

Kontakt oss

Samtykkeerklæring
Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne behandle din forespørsel.

Det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er da vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysninger.

Følgende opplysninger må du gi oss: Navn, telefon, e-post, og melding.

Jeg samtykker til Nordbohus og selskapets databehandlere sin behandling av mine personopplysninger, slik som beskrevet i personvernerklæringen. Din forespørsel vil bli videresendt til riktig Nordbohuskontor.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke samtykket tilbake og du vil deretter ikke motta ytterligere informasjon eller direkte henvendelser fra oss.

Ved å gi ditt samtykke vil den informasjonen du registrerer bli lagret og behandlet av oss og vår leverandør av driftstjenesten. Vi har en avtale med vår leverandør som sikrer forsvarlig håndtering av dine personopplysninger. Informasjonen vil ikke bli solgt eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for utenforstående.

Den informasjonen som vi lagrer og behandler vil omfatte generelle personopplysninger som du har gitt oss tilgang til som beskrevet på denne siden.

Under vår personvernerklæring vil du finne ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvem som er databehandleransvarlig for ditt Nordbohuskontor, samt hvordan du eventuelt kan få målrettet markedsføring fra

Nordbohus. Nordbohus AS, 26.07.18