Hopp til hovedinnhold
Bilde som skal prøve å forklare lån

Hva er et startlån?

Selv om du har null i egenkapital trenger du ikke fortvile. Et startlån kan sikre boligdrømmen eller hjelpe deg til å beholde din allerede eksisterende bolig selv om du ikke har en stor sparekonto.

Med et startlån kan boligdrømmen oppfylles selv om inntekten er under gjennomsnittet og du mangler egenkapital. Det er likevel ikke sånn at alle med manglende egenkapital kan få startlån. Om du har fast jobb med god inntekt er det for eksempel ikke sikkert at du oppfyller kravene.

Vanskelig å få boliglån

Kravene til å få lån i Norge er strammet inn. Har du ingen egenkapital får du dermed ikke lån i en tradisjonell bank. Tidligere var kravet at du måtte ha 10 prosent i egenkapital, mens fra 2012 økte dette kravet til 15 prosent.

Om du har søkt lån uten egenkapital har du kanskje fått svar om at du må ha en kausjonist for å få lån. Dersom du ikke har noen som har mulighet til å kausjonere for deg, kommer du ikke langt i vanlige banker, men da kan altså et startlån være en løsning.

Et par med en boligdrøm

Startlån har gunstig rente

Det er ikke alle som vet at du kan søke om startlån i kommunen du bor i, og det beste av alt er at det statlige boliglånet også har en gunstig rente. Kravet til å få lånet er at du er i en vanskeligstilt situasjon, som gjør at du ikke får ordinært boliglån i banken enten ved kjøp, eller for å bli boende i eksisterende bolig.

Gir deg egenkapital

Startlån kan også gis i kombinasjon med vanlig boliglån, såkalt samfinansiering. Med samfinansiering søker du vanlig boliglån i banken samtidig som du søker om et startlån på det du trenger i egenkapital.

Krav for å innvilges startlån

Du får ikke automatisk innvilget et startlån bare fordi du mangler egenkapital. Dette er en sosial ordning, og skal hjelpe vanskeligstilte inn på boligmarkedet.

Du må ha en fast inntekt som gjør at du kan betjene et lån. Dersom kommunen du bor i og Husbanken ser at din betjeningsevne blir for dårlig, får du avslag. Her tas det høyde for blant annet renteøkning.

Dersom du har barn og en økonomisk vanskeligstilt husstand, om du er aleneforsørger med lav inntekt, eller har nedsatt funksjonsevne eller er flyktning – da har du større sjanse for å få innvilget et startlån.

Mange får avslag

Grunnene til et avslag kan være at inntekten er for høy slik at du ikke regnes som vanskeligstilt, eller at inntekten er for lav til å beregnes som sikker lånetaker.

Bekymret og stresset dame

Slik søker du startlån

 • Det er kommunen din som behandler søknaden. Her kan du søke om startlån.
 • I søknaden må du opplyse om din søknadsgrunn, inntekt og formue, informasjon om boligen du har tenkt til å kjøp, månedlige utgifter.
 • Nødvendig dokumentasjon:
  • Selvangivelsen
  • Lønnslipp eller trygdeutbetaling for de siste to månedene
  • Dokumentasjon på eventuelt annen inntekt enn lønn eller trygd
  • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital
  • Kopi av gyldig legitimasjon

Relaterte artikler