Hopp til hovedinnhold

Åpenhetsloven

Mestergruppen er en stor aktør i bransjene vi opererer innen, og vi ønsker å være åpne og etterrettelige om hvordan vi opererer. Vi har en informasjonsplikt og forholder oss til den nye Åpenhetsloven.

Mestergruppen har i kraft av sin posisjon og størrelse innenfor bygg- og eiendomsmarked et særlig ansvar for, og mulighet til å påvirke etterlevelse og beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi ønsker gjennom vår virksomhet å bidra til utvikling av en ansvarlig bygg- og anleggsbransje. Hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med og utvikler leverandører er viktige tiltak for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold fremkommer blant annet av Mestergruppens etiske retningslinjer og anti-korrupsjonsretningslinjer.

Mestergruppen skal fremme en bedriftskultur som kjennetegnes ved respekt og omtanke for miljøet, andre mennesker og deres eiendom. Vi skal alltid opptre på en måte som inngir tillit både i samarbeid med kolleger, leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser.

Mestergruppen har høye forventninger til sine leverandører knyttet til etikk, bærekraft og kvalitet. (Klikk her for å lese våre krav og forventninger)
Leverandørene forplikter seg til å ha forretningsetikk tilsvarende eller strengere enn Mestergruppens interne Verdier og Etiske retningslinjer.

Les mer om etikk og våre etiske retningslinjer her.

Mestergruppen er opptatt av sporbarhet i verdikjeden og stiller derfor krav om at våre leverandører registrerer relevante varer i NOBB* som er byggenæringens største varedatabase for vareinformasjon.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan Mestergruppen håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, så kan du logge deg inn i vår portal TransparencyGate. Du kan også melde fra dersom du skulle få kjennskap til forhold som bryter med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Klikk her for å logge inn i vår TransparencyGate >>

*I NOBB finnes produktinformasjon som: produsentnavn, monteringsanvisning, ytelseserklæring, FDV-dokumentasjon, sikkerhetsdatablad, sertifikater og ulike typer miljødeklarasjoner som EPD, ECO-product, A20, svanemerke m.m. Ved å laste ned appen NOBB Skanner, kan strekkoden til et produkt skannes for å hente ut produktinformasjon.