Hopp til hovedinnhold
Bilde av tømrer i Nordbohus Asker & Bærum

Mer miljøvennlige byggeplasser i Nordbohus

Å bygge hus fører naturlig nok med seg en god del klimautslipp. I Nordbohus er vi svært bevisste på dette, og opptatt av å gjøre vårt beste for å redusere disse utslippene mest mulig.

Vi jobber kontinuerlig med å finne justeringene som kan gjøre byggeprosessene våre enda litt grønnere. Daglig leder i Nordbohus Asker og Bærum, Bendik Kleve Hoff, forteller mer om hva vi gjør for å gi kundene våre en mest mulig klimavennlig leveranse.

Miljøvennlighet er en selvfølge

Klima- og miljøvennlig bygging er en selvfølge i Nordbohus. Vi gjør vårt ytterste for å redusere utslipp slik vi jobber i dag, men søker stadig etter enda mer miljøvennlige løsninger. Planeten vår er i stadig endring og bærekraft er noe det både forskes mye på og rettes stort søkelys mot. Derfor er dette et tema vi aldri kommer til å være utlært på.

I løpet av de siste 10 årene har våre byggeplasser utviklet seg mye med tanke på miljøvennlighet. I dag har vi et langt større fokus på å sortere avfall og effektivisere leveransene våre. Vi ser også at leverandørene våre tar grep for å finne mer klimavennlige løsninger.

Vi synes det er veldig fint at våre leverandører også følger med på den positive utviklingen vi i Nordbohus har hatt, og at flere og flere begynner med returordninger på overskuddsmaterialer. Dette er noe vi synes er veldig spennende. Vi holder oss oppdatert på utviklingen og prøver å bruke disse returordningene så langt det er mulig.

- Bendik Kleve Hoff, daglig leder i Nordbohus Asker og Bærum AS.

Strenge krav til materialer


Vi i Nordbohus er en del av Mestergruppen, som har et utvidet fokus på miljø og bærekraftige materialer. Produktene vi bruker til bygging av våre boliger tilfredsstiller høye krav til bærekraft.

Kildesortering av avfall

Før vi starter på et prosjekt, legger vi alltid en god plan for avfallshåndtering på byggeplassen. Vi sorterer blant annet papp, plast, isolasjon, treverk og gips. Det materialet vi får til overs, sørger vi for å gjenvinne eller bruke videre i andre prosjekter.

Bilde av tømrer på byggeplass som sorterer avfall

Bendik Hoff er nøye på sorteringen av avfallet. Det er både økonomisk smart, og gunstig for klimaet.

Kortreist arbeidskraft

I planleggingsfasen prøver vi å sette de tømrerlagene som bor nærmest sammen, for å spare miljøet for utslipp som følge av transport til og fra byggeplasser.

Nordbohus vil bidra med det vi kan for å effektivisere og gjøre våre byggeplasser mer bærekraftig. Vi har alle et ansvar for å ta vare på miljøet og håper at flere vil følge oss og jobbe mot en bedre fremtid.

- Bendik Kleve Hoff, daglig leder i Nordbohus Asker og Bærum AS.

Bilde av tømrer i Nordbohus Asker & Bærum som sorterer avfall

Relaterte artikler