Hopp til hovedinnhold
1 / 0

Arealeffektive og rimelige boliger for salg i Raufoss skogen

Tors veg 2, 2830 Raufoss, 2833 Raufoss
Pris fra
2 698 000 kr

Soverom

2

Eieform

Eier (Selveier)

Primærrom

50 m2

Gårdsnr.

13

Bruksnr.

673
Anders Prøven
Boligrådgiver

Boliger med 2 soverom

Disse 6 boligene er, etter vårt syn, både smart planlagt og stilfullt utformet. I tillegg sikrer de et rekordlavt strømbehov siden de leveres med luft til luftvarmepumpe og er godt isolert slik nye boliger er. Det at boligene er nye er også med på å sikre lave boutgifter.

Om prosjektet

Tors veg 6 mannsbolig 
 
EIERFORM  
Sameie 
 
BYGGEMÅTE OG STANDARD 
 
Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK 17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.  
 
AREAL BOLIG 
 
Bruksareal: 46,8 kvm samt separat sportsbod på 5 kvm. 
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue/kjøkken, to soverom og bad utgjør til sammen 46,8 kvm. 
 
TOMT  
Gnr/Bnr 13/673 i Vestre Toten kommune. Seksjonerte utearealer og tilleggsarealer vil fremgå ev egen situasjonsplan for seksjonering.  
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. 

 
PARKERING  
LILLO 6 mannsbolig: 1 utvendig biloppstillingsplass pr. bolig på egen seksjonert parkeringsplass.  
 

INTERNETT / TV  
Dette bestilles av hver enkelt og det er Eidsiva som er hovedleverandøren her. Kostnader for etablering er estimert til kr 5.000,-. 
 
BODER  
Det medfølger en utvendig sportsbod pr. bolig.  
 
VENTILASJON  
For LILLO boligene benyttes ventilasjons- aggregat med roterende varmegjenvinner og integrert kjøkkenhette. Produktet plasseres på kjøkken over komfyr som en integrert modul.  

 
TILVALG  
Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale.  
Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene.  
Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det er utarbeidet en egen "tilvalgsmeny" som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.  
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppførings- lovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42.  
Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.  
 

UTOMHUSAREALER 
 
Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligen.  
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdig- attest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. 

 
VEDTEKTER / HUSORDENSREGLER 
 
Vedtekter vil bli utarbeidet i god tid før overtakelse medfølger i prospektet.
 
HUSDYRHOLD 
 
Dyrehold reguleres i husordensregelene. Det er ikke satt noen begrensning på dyrehold i utkast vedtektene.  
 
ADGANG TIL UTLEIE 
 
Med godkjenning fra styret kan andels- eieren leie ut boligen til andre for opp til tre år, dersom andelseieren har bebodd eiendommen i minst ett av de to siste årene. For ytterligere informasjon vises til Lov om borettslag, jf. § 5-4 til § 5-6.  
 
FORSIKRING/PENGEHEFTELSER 
 
Forsikring av bygggene ivaretas av byggeforsikring fra Nordbohus Innlandet fram til siste bolig er overlevert. Når alle boligene er overlevert må sameiet i fellesskap opprette en egen forsikring som dekker alle disse 6 boligene. 
 
OFFENTLIGE FORHOLD VEI/ VANN/AVLØP
 
Boligene vil være tilknyttet offentlig vei  
via privat vei, og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.  
 
FORMUESVERDI 
 
Formuesverdi fastsettes av skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom ”primærbolig” (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og ”sekundærbolig”. Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.  
 
OMKOSTNINGER 
 
Priseksempel LILLO 6 mannsbolig utgjør til sammen kr 5.240,- etter dagens satser. 
 

BETALINGSBETINGELSER/ FINANSIERING 
 
Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Samtlige beløp skal innbetales til meglerforetakets klientkonto. Innbetaling skal kun skje fra kjøper og/eller kjøpers bankforbindelse. Eventuelt tilvalg faktureres direkte fra entreprenør til kjøper.  

De som ønsker å kjøpe bolig i dette prosjektet må, før innlevering av tegnings- skjema/kjøpebekreftelse, ha hatt kontakt med en finansieringsinstitusjon som kan bekrefte finansiering på innleveringstidspunktet.  

 
ESTIMERTE FELLESKOSTNADER 
 
Dekning av felles forsikring og felles brøytekostnader vil trolig ligge på ca kr 1.000,-/ måned. I tillegg kommer beløp som sameiet velger å sette av til framtidig vedlikehold og evt forretningsførsel dersom det er ønske om det. 

 

KOMMUNALE AVGIFTER  
Kommunale avgifter og eiendomsskatt belastes hver enkelt husstand. 
 
OPPGJØR  
Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom utbygger Nordbohus Innlandet AS, faktureres direkte fra entreprenør når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må entreprenør stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad.  
Kjøper innbetaler hele beløpet til overtagelse.  
Ingen forskuddsbetaling.  
 

REGULERINGSMESSIGE FORHOLD 
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Raufoss skogen. 
 
OFFENTLIGE FORBEHOLD 
 
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.  
 
KONSESJON / ODEL 
 
Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.  
 

Det er mange fordeler ved å velge en ny bolig

Å investere i en nylig oppført bolig har mange positive sider.

Ingen forhåndsbetaling:
Nordbohus Innlandet krever ikke noen forhåndsbetaling, noe som betyr at man bare betaler når man faktisk tar over boligen. Dette gir en økonomisk trygghet og tid til å forberede finansene.

Ingen oppussing:
En annen stor fordel er at utgiftene forbundet med oppussing er redusert, ettersom du slipper de løpende vedlikeholdsutgiftene som ofte følger med eldre boliger. Dette gir deg mer penger til overs til andre ting i livet.

Nytt og energisparende:
Energieffektivitet er en annen viktig fordel ved å kjøpe en ny bolig. Disse boligene er utformet for å minimere energiforbruk og kostnader knyttet til oppvarming, slik at du kan spare både penger og miljøet.

Lav dokumentavgift
Du betaler kun 2,5 % dokumentavgift av tomteprisen - ikke av hele kjøpesummen som ved kjøp av brukt bolig. Her kan det være titusener å spare.

Bare nytt er nytt...
Det er en unik glede forbundet med å bosette seg i et splitter nytt hjem. Et hjem som bare du og dine kjære har bodd i. Et nytt hus gir rom for dine kreative uttrykk og lar deg skape en plass som er genuint din.

Til slutt er en av de beste fordelene ved å kjøpe ny bolig det faktum at man har en reklamasjonsrettighet på fem år. Dette gir deg en trygghet når det gjelder boligens kvalitet og eventuelle feil som måtte oppstå.

Alt i alt kan en ny bolig være en god investering både på kort og lang sikt, og gir deg mange fordeler sammenlignet med å kjøpe en eldre bolig.

 Vis mindre

I LILLO får du et lekkert lite hus med størrelsen til en leilighet og kvalitetene til en enebolig. I motsetning til en leilighet i et tradisjonelt leilighetsbygg, slipper du å tenke på naboer over eller under deg. I tillegg får du større og bedre utearealer enn en tradisjonell leilighet ville gitt deg.

Med to soverom, bad med plass for vaskemaskin, åpen stue- og kjøkkenløsning, samt utvendig bod og biloppstillingsplass, har du akkurat det du trenger for å bo komfortabelt.

Merk at det i disse boligene kostnadsfritt følger med en hvitevarepakke bestående av Kombiskap (kjøl/ frys), Komfyr/ stekeovn og oppvaskmaskin.

Boligen leveres i tillegg som standard med en luft-til-luft-varmepumpe, som holder oppvarmingsutgiftene nede.

I likhet med alle våre nye boliger, selges LILLO med energikarakter B. Dette gjør at boligen kvalifiserer for et grønt boliglån med lavere rente.

Det lagt trekkerør for bredbånd fram til yttervegg. Installasjon av bredbånd utføres av ekstern tilbyder etter bestilling fra kjøper.