Nordbohus Modum - en solid bidragsyter

Det er lett å tenke at Nordbohus Modum «bare» er en arbeidsplass. Men hva bidrar vi egentlig med? Hvilke verdier skaper vi for våre ansatte, kundene og lokalsamfunnet?

Ringvirkningseffekten

Jan Henning Kleiv, daglig leder i Nordbohus Modum, forklarer at bedrifter bidrar med langt mer til samfunnet enn det mange er klar over.

- Det mest åpenbare for folk er kanskje den direkte verdiskapingen. Årlig bidrar Nordbohus Modum med mer enn 22 millioner via skatter og avgifter. Midlene kan gå til å finansiere gode formål, som å drifte en svømmehall, gi bedre helsetilbud og sikre barn en god utdanning.

Han forklarer at en indirekte verdiskaping skjer gjennom samarbeid med leverandører fra lokalmiljøet.

- Vi har et sterkt fokus på å benytte lokale underleverandører, både til innkjøp av tjenester og varer. Dette gir en indirekte verdiskaping, men sikrer også trygghet og kvalitet for kundene våre. Det har faktisk alltid vært slik at samtlige av våre underleverandører er lokale.

Ringvirkningene strekker seg også til idrett og kultur. Lag og foreninger er vanligvis helt avhengige av støtte fra næringslivet for å kunne overleve.

- Støtte og sponsing av lokale kultur- og idrettstilbud har alltid vært viktig for oss. Gjennom de siste årene har vi samarbeidet med en rekke kultur- og idrettslag. En sunn økonomi gjør at vi kan hjelpe til med å beholde og forbedre disse viktige tilbudene. 

Eskild Pedersen (27) ser positivt på ringvirkningene som arbeidsgiveren skaper.
Eskild Pedersen (27) ser positivt på ringvirkningene som arbeidsplassen skaper.

Skaper trygge arbeidsplasser

Med tiden har Nordbohus Modum blitt til en stor og viktig arbeidsgiver i lokalsamfunnet. Dette fører med seg en rekke positive virkninger.

- I 2019 sysselsetter vi mer enn 100 årsverk via vår bedrift. Engasjerte ansatte og stor pågang av dyktige folk som ønsker å jobbe her beviser at vi gjør noe riktig. Vår hovedoppgave er dermed å bevare en trygg og inkluderende arbeidsplass, poengterer Jan Henning.

BAS Eskild Pedersen er én av Nordbohus Modum sine ansatte. 27-åringen er ikke i tvil om at arbeidsgiveren har flere positive ringvirkninger.

- Noe av det første jeg la merke til når jeg begynte å jobbe her var at dette er en bedrift som tørr å gå foran. Vi er synlige og tilfører mye tilbake til lokalsamfunnet. Dette gjør meg stolt.

Kristiansanderen, som har jobbet i Nordbohus Modum i to år, ser også stor verdi av å ha en trygg arbeidsplass å gå til.

DSC07301.jpg

- Her er det ordnede forhold, slik at du slipper unødvendige bekymringer. Som ansatt blir du involvert og sett – det gjør det gøy å gå på jobb. I det hele tatt synes jeg Nordbohus Modum bidrar til å gjøre tømreryrket mer attraktivt, som igjen kan bidra til å få flere unge ut i arbeid.

Eskild poengterer at det er arbeidsmiljøet som gir han størst verdi, personlig sett.

- Det som motiverer meg mest er kollegaene mine. Her er alle på samme bølgelengde og kommer godt overens. Det er kort vei til ledelsen og alle blir hørt. I tillegg tilrettelegges det for sosiale aktiviteter. Jeg ser stor verdi i å være en del av et inkluderende fellesskap.

 

Reflekter over ringvirkningene

Dette er bare noen eksempler på verdier som bedrifter tilfører lokalsamfunnet. Jan Henning Kleiv har lyst til å utfordre arbeidsgivere og ansatte til å tenke over ringvirkningene som deres arbeidsplass skaper.

- Jeg tror det er viktig at vi stopper opp innimellom og reflekterer litt over det store bildet. Det er lett å bli oppslukt i daglige utfordringer og arbeidsoppgaver. Da er det nyttig å sette det hele i perspektiv og se verdien i det vi driver med. 

Nordbohus Modum - Vi støtter lokalmiljøet