Hopp til hovedinnhold

Redegjørelse knyttet til Åpenhetsloven

Organisering

Follo Bygg og Eiendom AS (org.nr: 989 532 030), er en mellomstor aktør i virksomhetsområdene vi opererer i. Selskapet har hovedkontor i Ski, Haugenveien 5.

Selskapet er tilknyttet Nordbohus kjeden og gjennom medlemskapet tilknyttet Boligprodusentenes Forening. Nordbohus kjeden er eiet av Mestergruppen. Kjedesamarbeidet er blant annet rettet mot innkjøp.

Virksomhetsområde

Selskapets virksomhet består i markedsføring, salg og produksjon av Nordbohus boliger i Stor Follo distrikt. Selskapet bygger også andre arkitekt tegnede boliger. Follo Bygg og Eiendom utfører i tillegg rehabilitering av boliger i samme område. Virksomheten er hovedsakelig knyttet til privatmarkedet.

Selskapet benytter NS-kontrakter (Norsk Standardkontrakter) ved salg av boliger og rehabiliteringsprosjekter samt i våre underentrepriser.

Rutiner og retningslinjer knyttet til Åpenhetsloven

Deler av Åpenhetslovens sitt virkeområde er i stor grad allerede forankret i virksomhetenes rutiner og retningslinjer som følge av andre lovkrav og bransjestandarder som gjelder for bygg- og anleggsvirksomhet. Våre rutiner og retningslinjer er forankret hos daglig leder og/eller styret.

I vårt arbeid med Åpenhetsloven har vi evaluert og oppdatert våre rutiner og retningslinjer for å bedre stille oss i stand til å oppfylle våre forpliktelser til ansvarlighet både i forhold til anstendige arbeidsforhold, menneskerettigheter og seriøsitet i næringslivet.

Aktsomhetsvurderingen

Vi foretar løpende kartlegging og vurdering av negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser. Arbeidet med aktsomhetsvurderingen utføres på følgende måte:

  • Det er foretatt aktsomhetsvurdering av egen virksomhet og avstemt dette mot gjeldende lovverk og krav.
  • Selskapets innkjøp av trelast og byggevarer blir hovedsakelig foretatt via Mestergruppen AS. I forbindelse med ivaretagelse av Åpenhetslovens krav i denne forbindelse, henvises det til Mestergruppen AS sin redegjørelse for Åpenhetsloven på: mestergruppen.no.
  • Det gjennomføres aktsomhetsvurderinger av våre største leverandører av tjenester og varer som ikke kjøpes via Mestergruppen, samt leverandører som vi vurderer å være risikoutsatt.
  • Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi så langt ikke avdekket negative forhold og vi har heller ikke avdekket vesentlig risiko for negative konsekvenser. Foreløpig er det ikke behov for å iverksette tiltak da vi ikke har avdekt kritikkverdige forhold. For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, vil vi fortsette arbeidet med bl a å kvalitetssikre lønns- og arbeidsforhold hos våre underleverandører av tjenester.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan konsernet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, så kan du kontakte daglig leder i Follo Bygg og Eiendom AS. Du kan også melde fra dersom du skulle få kjennskap til forhold som bryter med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.