De ansatte i Nordbohus Asker og Bærum som mottar miljøfyrtårnsertifikat

Et viktig steg for miljøet og kundene

I en tid hvor kundene blir stadig mer opptatt av å velge bærekraftig, kjennes det ekstra betydningsfullt for oss i Nordbohus Asker & Bærum å ha blitt en miljøfyrtårnsertifisert bedrift.

Et viktig ansvar

Med økende bevissthet om klimaendringer og miljøpåvirkning, har spørsmålet om bærekraft i byggebransjen blitt stadig mer sentralt. Som forhandler hos en av Norges største boligleverandører, er vi naturligvis opptatt av å ta vår del av ansvaret. Derfor er det ekstra stas at vi nå har blitt miljøfyrtårnsertifisert:

– Dette er først og fremst en bekreftelse på at vårt miljøarbeid fungerer og at de tiltakene vi iverksetter er kvalitetssikret. Med denne sertifiseringen viser vi at vi tar vår del av ansvaret for å få en bærekraftig boligbransje, sier Bendik Kleve Hoff, daglig leder i Nordbohus Asker & Bærum.

For å bli sertifisert miljøfyrtårnbedrift i byggebransjen må du fylle en rekke kriterier innenfor blant annet avfall og gjenbruk, innkjøp, styring, arbeidsmiljø og transport.

 

Miljøbevissthet på byggeplassen

– Vi er veldig bevisste på å sortere alt av avfall på våre byggeplasser. Vi koordinerer transport av materialer slik at vi kan få med mest mulig per tur, og gjerne på flere byggeplasser i nærheten. Overskuddsmaterialer bruker vi videre på andre prosjekter for å unngå unødvendig avfall, legger Bendik til.

To ansatte i Nordbohus Asker og Bærum

 

Bærekraft i praksis

Når vi ser på utfordringene knyttet til miljøpåvirkning, er det klart at byggebransjen spiller en betydelig rolle med tanke på utslipp og ressursforbruk:

 

Byggebransjen er en av de bransjene med størst utslipp i Norge. Det er et stort potensial til å bygge mer miljøvennlige og energieffektive boliger, som vil redusere energibehovet vesentlig. Ved å tenke bærekraft i alle ledd av byggeprosessen, fra produksjon av byggematerialer til ferdigstillelse av boliger, kan vi få ned klimagassutslippene betraktelig.

 

Bendik Kleve Hoff, daglig leder/salg i Nordbohus Asker og Bærum

 

Økende interesse for miljøvennlige løsninger

– Vi opplever at kunder er veldig opptatt av energieffektive løsninger. Det blir mer og mer vanlig å se på alternative oppvarmingskilder og energiløsninger, som vannbåren gulvvarme og solcellepanel på taket, forteller Bendik.

 

Bendiks fem tips til miljøvennlige valg du kan ta når du skal bygge hus

  1. Tenk på alternative oppvarmings- og energiløsninger.
  2. Se på muligheter for å få støtte fra Enova til miljøvennlige løsninger.
  3. Tenk langsiktig og legg til rette for energieffektive løsninger, slik at du lett kan installere dette på et senere tidspunkt.
  4. Velg bærekraftige materialer med lang levetid.
  5. Sørg for riktig tomt og plassering av boligen, slik at du får utnyttet dagslyset og naturlig oppvarming fra solen.
Variant av eneboligen Kontur fra Nordbohus
En variant av eneboligen Kontur, levert for en kunde på Nesøya i Asker.

 

Har du planer om å bygge hus?

Ta gjerne kontakt med oss for å finne ut mer om byggeprosessen og mulighetene der du vil bo.

 

I mellomtiden kan du jo ta en titt på noen av boligene vi har levert.

Kontakt oss

Samtykkeerklæring
Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne behandle din forespørsel.

Det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er da vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysninger.

Følgende opplysninger må du gi oss: Navn, telefon, e-post, og melding.

Jeg samtykker til Nordbohus og selskapets databehandlere sin behandling av mine personopplysninger, slik som beskrevet i personvernerklæringen. Din forespørsel vil bli videresendt til riktig Nordbohuskontor.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke samtykket tilbake og du vil deretter ikke motta ytterligere informasjon eller direkte henvendelser fra oss.

Ved å gi ditt samtykke vil den informasjonen du registrerer bli lagret og behandlet av oss og vår leverandør av driftstjenesten. Vi har en avtale med vår leverandør som sikrer forsvarlig håndtering av dine personopplysninger. Informasjonen vil ikke bli solgt eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for utenforstående.

Den informasjonen som vi lagrer og behandler vil omfatte generelle personopplysninger som du har gitt oss tilgang til som beskrevet på denne siden.

Under vår personvernerklæring vil du finne ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvem som er databehandleransvarlig for ditt Nordbohuskontor, samt hvordan du eventuelt kan få målrettet markedsføring fra

Nordbohus. Nordbohus AS, 26.07.18