Video i samarbeid med Norges Skiforbund

Me i sogn har vore Nordbohusforhandlar sidan 2000. Sogn er eit vekstområde med mange unge etablerarar, så me har stor bustadbygging i nærområdet. Det er fleire gode kvaliteter ved å vere lokal. Me brukar lokale leverandørar som gjer husa både billigare og prosessen meir miljøvennleg. Det er ei stor investering å byggje hus. Det er dermed viktig at kunden er nøgd, både med prosessen og den ferdigstillte bustaden.

Det er mange likheiter mellom topp prestasjonar i langrenn og i boligbygging. I denne videoen får vi lære meir om akkurat det fra vår eigen Dag Loftesnes og nokon av utøvarane på Langrennslandslaget.