Utviklet tomten sammen med Nordbohus

Slik så tomten ut før arbeidet med vei mm. En fantastisk utsikt!
Her har tomten fått hus! Bestselgere fra Nordbohus sin huskatalog er prosjektert inn på tomtene.
Her er eneboligene Nexus, Link og Kuba. Noe for enhver smak!
Slik ble boligfeltet presentert
Slik ble boligfeltet annonsert i avis, i tillegg var det annonser for web og sosialt.

Grunneier Magne Svengård hadde behov for ekstern kompetanse i utviklingen av et område som var vurdert uaktuelt for jordbruksformål. Valget falt på Nordbohus sitt forhandlerkontor i Trondheim, Nordbohus Systembygg.

Svendgård er grunneier og har utført hogst i området i Selbu, der de 20 boligtomtene skal markedsføres gjennom Nordbohus Systembygg AS.  

–Nordbohus har et godt apparat for å markedsføre området, og de er fremfor alt fleksible i sine løsninger. For meg som grunneier er det også viktig å poengtere at boligene skal bygges i et område som ikke er vurdert godt nok for jordbruksformål. Tomtene vil ha snitt størrelse på 1,2 mål, noe som er svært romslig, opplyser grunneier Magne Svendgård til avisen Selbyggen. (link til nyhetssaken: Tilbyr 20 nye boligtomter i Innbygda)

Regulert, prosjektert og markedsført

Magne Svengård sin henvendelse til Nordbohus er mer og mer vanlig. Det er mange grunneiere i hele landet som trenger bistand til regulering, prosjektering og markedsføring av sitt eiendomsprosjekt. I bildekarusellen ovenfor vises bilder fra tomten, og hvordan boligene ble plassert inn i feltet. I tillegg vises en av annonsene som eksempel på hvordan boligfeltet ble markedsført. 

Har du behov for bistand i utviklingen av ditt område? Ta kontakt med din nærmeste Nordbohusforhandler og start prosessen idag. 

03.08.2018
Skrevet av Stian R. Moursund, markeds- og kommunikasjonssjef Nordbohus AS