Trekker tilbake permitteringsvarsel etter syv kontrakter på en uke!

Nordbohus Innlandet* (Gjøvik, Gjøvik/Ringsaker, Vinstra, Lillehammer) så seg nødt til å sende ut permitteringsvarsel. Det var ingen lett avgjørelse, da det var første gang i selskapets 34-årige historie at slikt varsel ble sendt. Etter en meget god uke med stor interesse fra boligkundene ble varselet trukket tilbake.

-De ansatte hadde full forståelse for situasjonen, og tok dette veldig bra. Etter utsendelse av permitteringsvarsel har vi overraskende opplevd at etterspørselen etter våre boliger har tatt seg opp igjen. Vi har den siste uken skrevet kontrakter på seks boliger og en tomt. Dette er kontrakter for ca 30 millioner kroner. I tillegg har vi hatt lite fravær blant våre 50 tømrere, slik at produksjonen har gått tilnærmet normalt. Det var derfor med glede vi i dag kunne informere våre ansatte om at permitteringen ikke vil bli gjennomført fra den 14. april som varslet. Vi håper på å unngå permitteringer, men det er fortsatt stor usikkerhet i markedet og usikkerhet knyttet til pandemien, sier Tor Atle Fuglerud, adm. dir. i Nordbohus Innlandet. 

vemund-og-erling.jpg
Tømrer Vemund Snekkerhaugen (til høyre) sammen med sin kollega Erling Øverby. Nå kan de se frem til å gå på jobb igjen etter påskeferien, og bygge flere nye gode boliger.

Det var i et allmøte via videomøte at Tor-Atle Fuglerud kunne overbringe det gledelige budskap til de ansatte, og presentere de syv prosjektene som nå foreløpig bidrar til å holde alle mann i arbeid hos Nordbohus Innlandet. 

  • Projektert enebolig i Panoramavegen
  • Prosjekert rekkehus på Navneberget
  • En spesialtegnet enebolig på Lillehammer
  • En kundtilpasset variant av eneboligen Lun i Heidal
  • En spesialtegnet enebolig i Brumunddal
  • En kundetilpasset variant av eneboligen Oversikt
  • En tomt for enebolig
panoramavegen.jpg
Denne utsikten kan kundene se frem til i sin nye bolig i Panoramavegen i Gjøvik. Svært eksklusivt.

​​Det er altså både boliger på Nordbohus Innlandet sine egen boligområder, og eneboliger på kundenes egne tomter som er solgt. En meget god uke for Nordbohus Innlandet, og morsomt at så mange kunder meldte sin interesse for å skrive kontrakt samtidig.  

-Nordbohus Innlandet har i dag i underkant av 80 ansatte. Det er viktig at vi klarer å holde hjulene i gang på mange måter. Vi har et stort ansvar som arbeidsgiver, men også et ansvar ovenfor våre kunder, underentreprenører og leverandører. Vi håper etterspørselen forsetter, og at samfunnet og næringslivet gradvis kan komme tilbake til en tilnærmet normal situasjon, sier Tor Atle Fuglerud i en pressemelding som ble distribuert til media 6. april.

Gode resultater hos flere Nordbohusforhandlere

Nordbohus Innlandet sin gode kontakt med boligmarkedet er ikke unik i Nordbohus-kjeden denne uken. Flere selskaper i kjeden har meldt om god ordreinngang og bra etterspørsel. Det er altfor tidlig å si at markedet har snudd, men vi kan heller si at det fortsatt finnes i redusert grad. Mange i Norge er permitterte, mens andre har fått forsterket kjøpekraft med lavere rente på boliglån. De som har muligheten får rett og slett mer for pengene i disse dager, og kan være aktuelle for å kjøpe ny bolig. Lignende erfaringer forrige uke har vi blant andre fra Nordbohus Sogn i Kaupanger og Nordbohus NB Boliger i Ålesund.

Oppskriften på suksess i Nordbohus Innlandet

Oppskriften på suksessen i Nordbohus Innlandet finner vi muligens i et tidligere intervju med Tor-Atle Fuglerud. Han fikk spørsmål om fokusområder og suksesskriterier i et videointervju i mai 2019. Der snakker han blant annet om viktigheten av at teamet jobber godt sammen. Denne uken har teamet bevist teorien i praksis. Se hele intervjuet her:

Merkevarens verdi og effekt

stian-profil_0.jpg
Stian Moursund, NordbohusAS

-I teorien heter det at kunder velger en kjent merkevare foran en ukjent, fordi de regner med at menneskene bak den kjente merkevaren har gjort de best mulige valg på kundens vegne. Dette gjelder spesielt for kapitalvare som bil, hytte og bolig. Man må rett og slett stole på at de som leverer vet hva de snakker om, og da velger man gjerne en kjent leverandør istedet for en ukjent. Dette blir nok ekstra utslagsgivende når markedet er mer krevende, og det er kanskje det vi ser konturene av i Nordbohus Innlandet sin gode relasjon med sine lokalmarkeder.

Suksessen bak enhver merkevare ligger i mennenskene som jobber der, og de personlige verdiene de har med seg når de møter opp på jobb. Jeg støtter meg til Tor-Atle Fugleud sine ord i intervjuet fra mai 2019: Jeg syns det er like moro hver eneste dag, men det er jo selvfølgelig når vi som et team klarer å lykkes, å jobbe sammen. Fra vi er ute og kikker på en jordlapp til vi har bygd ut hele området. Så det er på en måte det team-samarbeidet som jeg syns er morsomst, og det at vi gjør hverandre gode. Det er slike verdier som merkevaren Nordbohus er bygd på, og som gjør at vi kan lykkes selv om markedet svinger. Det er merkevarens verdi, og effekten er at kundene kommer til oss selv om situasjonen i samfunnet er uoversiktig og uvant, sier Stian Moursund som er markeds- og kommunikasjonssjef i Nordbohus. 

*Nordbohus Innlandet er det nye navnet på Nordbohus Gjøvik, Nordbohus Gjøvik avd. Ringsaker/Hamar, Nordbohus Vinstra og Nordbohus Lillehammer. Disse fusjonerer og fremstår som Nordbohus Innlandet fra og med 3. mai i år.

Skrevet av Stian Moursund

Finn forhandler