Teknisk godkjenning fra Sintef Certification

Nordbohus sitt byggesystem med tilhørende sjekklister og styringssystem har produktdokumentasjon Teknisk Godkjenning (TG) fra SINTEF Certification

Det betyr at Nordbohus besitter en bekreftelse som lyder slik:
"SINTEF Certification bekrefter at Nordbohus byggesystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Teknisk forskrift (TEK) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet."

For Nordbohus som kunnskapsbedrift er det en stor anerkjennelse å bli teknisk godkjent av SINTEF Certification. SINTEF Certification er en uavhengig tredjepart som nyter stor respekt, både nasjonalt og internasjonalt. De har gjennomgått vår måte å arbeide og bygge på og funnet oss verdig til godkjenningen.

Det er Nordbohus AS sitt byggesystem, sjekklister og styringssystem som er teknisk godkjent. Godkjenningen gjelder ved prosjektering utført av kjedekontoret i Trondheim. Be din Nordbohusforhandler om å forklare deg detaljene i dette.

Med teknisk godkjenning fra SINTEF Certification kan vi dokumentere at vi har orden i eget hus, og våre systemer er med dette underlagt innsyn og uavhengig kontroll. Et slikt gjennomdokumentert system reduserer risikoen for byggfeil og borger for enda flere fornøyde kunder.

Vårt byggesystem er ikke nødvendigvis bedre enn alle andres. Men vår godkjenning gjør oss trygge på at vår kvalitet holder mål. Og trygghet er verdifullt. For oss. For myndighetene. Og for kundene våre.

Teknisk godkjent av SINTEF Certification. Det er vi stolte av.

Finn forhandler