Synsing om boligpriser

Norske aviser flommer over av dystre spådommer på boligmarkedets vegne. Enkelte har fått spille den samme platen i flere år, og statistisk sett bør uttalelsene dermed bli riktig snart, men det har heldigvis ikke slått til.

I Dagens Næringsliv kan vi lese at januar 2014 representerer en prisvekst på 2,4% sammenlignet med desember 2013. Korrigert for sesongvariasjoner finner man at prisene falt 0,1% og er dermed den svakeste januar siden 1990-tallet (utfra bransjens egne sesongkorrigerte statistikk). Statistisk sett er altså boligprisene 0,1% ned i januar 2014. 0,1% nedgang er et faktum. Det er riktig. Spørsmålet er om det betyr at boligmarkedet går i toalettet, og om dette er starten på et kraftig boligprisfall? Enkelte eksperter spår både 5, 10 og 15% boligprisfall, og i Dagens Næringsliv sin artikkel kommer heldigvis Prognosesenterets sjeføkonom Kjell Senneset ilende til med kaldt vann i hodet på dommedagsprofetene. –BARE TØV! sier en forfriskende Senneset, og påpeker at selv om prisutviklingen er svak, så er det kun snakk om en korrigering. Det mener sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken også. –Disse tallene viser en tydelig utflating, men ingen kollaps, sier han. Du kan lese hele nyheten fra Dagens Næringsliv her: http://www.dn.no/eiendom/article2760262.ece

Dersom næringen selv kommer til orde får vi annen låt i pipa, enn det som kommer ut av hylekorene i hovedstadspressen. Mandag 3. februar ble BNL (Byggenæringens Landsforening) sin medlemsundersøkelse presentert. Undersøkelsen er en fin indikator på status i bransjen, og bekrefter det som mange opplever. Det går faktisk ganske bra i bolig- og byggebransjen, og mange har tro på fremtiden. Sjefredaktør i Bygg.no, Arve Brekkhus, har kommentert denne undersøkelsen. "-Hele 85 prosent av bedriftslederne forventer at 2014 skal gå like bra som i fjor eller bedre. I undersøkelsen kommer det frem at det er relativt store geografiske forskjeller. Slik vil det som regel i Norge; det er sjelden alle områder går like bra."

Spør du meg så serverer den godeste Brekkhus et stykke god sannhet på fatet. Det går ikke alltid like godt overalt, selvfølgelig, men bransjen har tro på tiden som kommer. De har tro på tiden som kommer fordi de vet hva de snakker om, og vurderer mer enn statistikker som er korrigert for sesongvariasjoner når de skal uttale seg. De snakker på vegne av sin erfaring, og følelsen de har i kroppen når de vurderer sitt lokalmarked. Du kan lese hele Brekkhus sin kommentar her: http://www.bygg.no/article/1182507

Jeg oppfordrer alle våre interessenter til å lese alle dystre spådommer i avisene, og deretter spørre nærmeste Nordbohusforhandler om de opplever det likedan. Hvis Nordbohusforhandleren sier nei, så spør dem hvorfor. Hva er forskjellen Nordbohus sin opplevelse av markedet, og skriften på veggen i avisene? Oversikten over alle Nordbohusforhandlere finner du her: http://www.nordbohus.no/kontakt-oss

Det vi vet er:
- Nordbohus har en økning i salget på 7,7% for 2013 opp mot 2012.
- Renten er fortsatt lav
- Arbeidsmarkedet i Norge totalt sett er stabilt
- Det bygges langt færre boliger i Norge enn behovet tilsier. Prognosesenteret sier vi trenger 38000 boliger i året. De siste årene har vi ikke vært i nærheten av det tallet, og slik markedsbildet ser ut nå er sannsynligheten for å overstige 28000 forholdsvis lav.

Jeg mener, sammen med Prognosesenteret, at det bygges for lite. Når det bygges mindre enn det som trengs for å dekke etterspørselen så er det vanskelig å se at prisene skal kollapse. Dersom prisene skal flate ut, eller veksten bli mindre enn før så må det annen lut til. Det må bygges mer, og det må bli billigere å bygge. Det varsles heldigvis en oppmykning av plan og bygningsloven som kan gjøre byggingen rimeligere. Det kan du lese mer om i blant annet teknisk ukeblad: http://www.tu.no/bygg/2014/01/17/byggenaringen-roser-regjeringens-forslag

I tillegg må boligmarkedet bli tilgjengelig for flere enn dem som har 15 % egenkapital i banken. Da trenger vi myndighetens hjelp, men det skal vi komme tilbake til.

Kort oppsummert: Spør din Nordbohusforhandler om hvordan de opplever boligmarkedet hos deg. Dersom det er nedgangstider for leilighetsbyggingen sentralt i Oslo så er det ikke dermed sagt at det samme gjelder i ditt lokalmarked.

06.02.2014
Skrevet av Stian R. Moursund, markeds- og kommunikasjonssjef i Nordbohus AS

Finn forhandler