Sverre Ryen hedret for sine 30 år i Nordbohus!

Sverre Ryen jobber i Nordbohus Vinstra, og der har han gjort en meget god jobb, veldig lenge! Under en trivelig tilstelning rett før jul fikk han tildelt sin velfortjente hedersbevisning, Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste, nærmere bestemt 30 år.

-Sverre har jobbet hos Nordbohus Vinstra siden november i 1987, og er "still going strong". Sverre har i alle disse åra lagt ned en stor og upåklagelig innsats for firmaet og ikke minst våre kunder, sier Morten Randen som er daglig leder i Nordbohus Vinstra (bildet til venstre). Morten Randen hadde æren av å dele ut hedersbevisningen til Sverre Ryen (bildet, til høyre). 

-Det er enormt viktig for Nordbohus å ha kontinuitetsbærere som Sverre Ryen. I et marked som er i stadig endring så trenger vi både fornying og erfaring. Har man jobbet et sted i 30 år så er man et meget godt eksempel på begge deler. Vi gratulerer Sverre Ryen med hedersbevisningen, og gratulerer samtidig Nordbohus Vinstra som er en arbeidsgiver der folk trives og lykkes over lang tid, sier Birger Aspaas som er administrerende direktør i Nordbohus AS. 
 

Skrevet av Stian Moursund, markeds- og kommunikasjonssjef i Nordbohus

Finn forhandler