Kvalitet i alle ledd med godkjenning fra Sintef Byggforsk

Når du velger et hus fra Nordbohus, velger du kvalitet. Nordbohus sitt byggesystem er teknisk godkjent av Sintef Byggforsk, det gir en økt trygghet for kundene. Det kan Svein Terje Kolstad i SINTEF skrive under på. 

Vi er nemlig den eneste husleverandøren med et byggesystem som er godkjent av SINTEF Byggforsk. Som med så mange andre ting her i verden, finnes det lover og regler også for hvordan et hus skal bygges. I Norge har vi Plan- og bygningsloven, og i den en byggteknisk forskrift med de grunnleggende kravene til et byggverk og produktene i byggverket.

TG-sintef-svein-og-jan-erik.jpg
Svein Terje Kolstad fra Sintef Certification (til venstre) sammen med Jan Erik Åsen fra Nordbohus under et møte i Sintef sitt byggtekniske laboratorium i Trondheim.

Et trygt hjem

–Velger du et Nordbohus, vet du at disse kravene er oppfylt i Nordbohus sitt byggesystem. Da har vi i SINTEF Byggforsk gått god for at systemet tilfredsstiller lovverket, slik at konstruksjonen på huset og materialene som brukes, møter myndighetenes krav til slikt som styrke, varmeisolasjon og miljø, forteller Kolstad (bildet. t.v). Disse kravene kan for eksempel være at huset tåler mye snø på taket, at det står støtt når høststormene herjer, at det er brannsikret, og godt nok isolert for vinterkulda. Huset skal heller ikke inneholde stoffer som kan være skadelige hverken for deg eller miljøet. -Nordbohus er den eneste husleverandøren med et byggesystem som har teknisk godkjenning fra oss. Det vil si at vi har gått gjennom og godkjent alle detaljtegningene og materialene de bruker. Vi gjør også årlige besøk hos Nordbohus for å sjekke at de følger punktene i godkjenningen vår. Det er en ekstra sikkerhet for kunden, sier Kolstad.

Det er altså selve byggesystemet i Nordbohus som er teknisk godkjent, og byggesystemet anvendes til både prosjektering av boliger, og når boligene skal bygges.

TG-20036_web.jpgKvalitetsstempel fra Sintef

–Det er et omfattende arbeid for oss i Nordbohus å få en slik godkjenning. Vi legger frem detaljerte tegninger og planer for alle hus og materialer vi bruker, som SINTEF Byggforsk må gå gjennom. Men det er et svært viktig arbeid å gjøre. Det gir nemlig trygghet til kundene våre, sier Jan Erik Åsen i Nordbohus. –Godkjenningen er også et kvalitetsstempel som vitner om at løsningene og produktene våre ikke bare er noe vi har funnet på selv, de er forsket frem og testet av SINTEF Byggforsk. Vi bruker dem nemlig også som samarbeids- og sparringspartner når vi utvikler nye løsninger, forteller han.

Fornøyd – år etter år

Å peke seg ut et hus fra Nordbohus-katalogen med den fargen og planløsningen du liker best, er ett skritt på veien mot drømmehuset. Men å bygge et hus innebærer så klart mye mer enn det. Materialene skal velges, håndteres og settes opp på riktig måte. Kommunikasjonen mellom deg og håndverkerne skal fungere under byggeperioden, og du skal nær sagt bli forelsket i det ferdige resultatet. – Vi er opptatt av at kundereisen skal oppleves best mulig i alle ledd. Vi lager skreddersydde løsninger for deg, fra ideen om hvilket hus du vil ha til du har flyttet inn. Den tekniske godkjenningen fra SINTEF er en viktig del av dette. Den sikrer at huset ditt er av god kvalitet og at du er fornøyd – år etter år, sier Åsen.

Hverdagslykke er temaet for Nordbohus sin nye huskatalog. Her er Jan Erik Åsen om hverdagslykke:

Jeg setter pris på små samlingsstunder med familien i en hektisk hverdag, gjerne over et måltid. Jeg har ungdommer i huset som farter mye til og fra, og da er det viktig for meg at det er godt for dem å komme hjem til et trygt og varmt hus. Vi må trives i hverdagen, både i hjemmet og med hverandre.

Les også beskrivelse av den tekniske godkjenningen. 

Juni 2016
Skrevet av Hvabehager

Finn forhandler