Nordbohus Modum har solgt mer bolig enn i fjor

Jan Henning Kleiv er daglig leder i Nordbohus Modum. I tillegg til det har han fem perioder bak seg som styreleder i Nordbohus AS. Han kjenner Nordbohus veldig godt, og bransjen likeså etter 30 år på jobb. Vi tok en kjapp forsommerprat med vår tidligere styreleder, for å høre hvordan det går og hva han tror om fremtiden for Nordbohus. I krisetider holder han seg til suksessoppskriftene som gjelder fra før, bare enda mer og enda bedre.

Overraskende bra resultater

Nordbohus Modum jobber med både enebolig på kundens tomt, og utvikling av egne boligområder med leiligheter, rekkehus og eneboliger. Hittil i 2020 har det gått meget bra, til tross for alle utfordringene med Korona. -Nordbohus Modum har klart seg overraskende bra i disse spesielle tider. Vi har måttet permittere to ansatte, men ingen av våre utførende. Flere har vært hjemme med skolebarn, og har derfor måttet redusere innsatsen sin. Samtlige hadde hjemmekontor i mange uker, men med faste møter og fokus på «krisehåndtering» lykkes vi til tross for utfordringene, sier Jan Henning Kleiv. 

Nordbohus Modum har faktisk gjort det enda bedre enn å lykkes, de har overgått forventningene og solgt mest av alle i Nordbohus-kjeden hittil i år og solgt langt mer enn i tilsvarende periode i fjor. -Det er flere grunner til dette. Hovedgrunnen er at våre selgere har jobbet enda mer, fulgt opp enda tettere og sendt ut tilbud til alle potensielle kunder og i et mye større område enn tidligere. De har jobbet veldig mye, kun med salg, noe som selvsagt ikke går i lengden, men det har gitt oss veldig gode resultater hittil i år. Med hjemmekontorer har de brukt mindre tid på reising og annet arbeid. De øvrige i administrasjon har avlastet salgsavdelingen og støttet opp for å gjøre dette gjennomførbart. All ære til hele teamet, og salgsavdelingen vår som består av Svein Skålin og Hans Levor Aasmundrud.

Nordbohus%20modum%20adm.jpg
Administrasjonen i Nordbohus Modum. Godt utdannede fagfolk trengs for å møte markedets krav. Øverst til høyre er salgsavdelingen med Hans Levor Aasmundrud og Svein Skålin. Stemningen er det ikke noe å si på. FOTO: Alan Billyeald

Sterk i troen på fremtidens Nordbohus

Jan Henning Kleiv har 30 års fartstid i byggebransjen. Han har hatt flere sentrale verv, blant annet fem perioder som styreleder i Nordbohus AS. I krisetider holder han seg til suksessoppskriften som har fungert tidligere, men gjør det bare enda mer og enda bedre. -Jeg fortsatt stor tro på bransjen vår. Det går alltid i bølgedaler. De som alltid vil ha livets rett er de som har drevet seriøst, levert kvalitet til fornøyde kunder og vært flinke til å sette riktig pris på god kvalitet. Disse har lagt et godt grunnlag med sine fornøyde kunder som bidrar til nye kunder, de har god egenkapital som de kan tære på ved behov når markedet går dårlig, og de klarer å beholde de dyktige medarbeiderne sine nettopp av samme grunner, sier Kleiv. 

Nordbohus ble i januar i år en del av Mestergruppen som kjøpte 100% av aksjene i Nordbohus AS, kjedens hovedkontor. Jan Henning Kleiv tror denne tilknytningen blir et svært viktig suksesskriterie for fremtidens Nordbohus og Nordbohusforhandlerne. -Jeg tror bransjen totalt sett innen få år består av færre og større selskaper. Det er mye byråkrati og dokumentkrav som krever mange administrative stillinger, noe som gjør det enda vanskeligere å være liten. De store endringene innen digitalisering av bransjen er økonomisk krevende. Derfor må man fusjonere eller bli kjøpt opp. De store kan håndtere både kostnadene og kunnskapen som kreves, fordi deres utvikling og løsninger kan deles med mange i konsernet. Selv om bransjen vår er stor så jobbes det veldig likt. Vi har de samme løsningene, utfordringene og kravene, sier Kleiv.

Nordbohus Modum AS er en mellomstor bedrift som har satset på rekruttering av høyt utdannede ansatte innen blant annet økonomi og plan- og byggesak, noe som ikke er vanlig for tradisjonelle håndverkerbedrifter. Nordbohus Modum ser det som nødvendig for å kunne takle dokumentkravene og øvrige krav til å holde seg oppdatert og aktuell. -Det samme gjelder IT, for å henge med på digitaliseringen. Alt tilsier at man må være en del av noe stort for å kunne bli med inn i fremtiden. Noe vi i Nordbohus er sammen med Mestergruppen. Sammen skal vi bli enda sterkere og lykkes inn i fremtiden, sier Jan Henning Kleiv. 

Trener godt for å kunne kjøre hardt

Jan Henning Kleiv har fortsatt tro på Nordbohus, og den gode modellen med kvalitet og tilfredse kunder foran kortsiktig gevinst og ensidig profittfokus. Det hele må henge sammen, og da kommer resultatene også.

Vi har flere spørsmål til Jan Henning, men han må runde av. Han kjører hardt som leder i Nordbohus Modum, og bak rattet på sin bil i Nordbohus Racing. I dag forbereder han seg til morgendagens trening. Det er tross alt trening som trengs for å bli god, og det gjelder like mye bak rattet som i byggebransjen. Det er fort gjort å kjøre av veien hvis man ikke er godt nok forberedt.

jan%20henning%20bil%20-%20foto%20Thomas%20Myhre%20Hansen.jpg
Når Jan Henning ikke leder Nordbohus Modum kjører han hardt for å lede med Nordbohus Racing.


Les også: Kundene ønsket salgsstart på Haraldsrudhagan nå!

Skrevet av Stian Moursund
Markeds- og kommunikasjonssjef Nordbohus AS

Finn forhandler