Nordbohus Innlandet kjøper Nordbohus Romerike

Det er viktig for både merkevaren og kjeden at Nordbohus er i vekst. Veksten kan komme gjennom rekruttering av nye gode selskaper som passer inn i kjeden vår og gjennom såkalt organisk vekst - at de eksisterende forhandlerne blir større.

Nordbohus Innlandet er et godt eksempel i så måte. De siste årene har de hatt en svært frisk vekst, og denne øker de nå gjennom oppkjøp. I 2018 kjøpte de Nordbohus Vinstra, og nå kjøper de aksjemajoriteten i Nordbohus Romerike. Med det posisjonerer de seg for en enda større del av markedet på Østlandet, og øker merkevarens synlighet og posisjon i et viktig marked.

Eierne av Nordbohus Romerike var Tronrud AS, Nordbohus Modum AS, Nordbohus Innlandet AS og Camilla Haugseth Solheim. Nordbohus Innlandet AS har nå inngått avtale med Nordbohus Modum AS og Tronrud AS om overtakelse av deres aksjer i Nordbohus Romerike AS. Dette gjør at Nordbohus Innlandet eier 90% av selskapet, mens daglig leder Camilla Haugseth Solheim, fra før eier resterende 10%.

Adm.dir. i Nordbohus Innlandet AS, Tor-Atle Fuglerud, uttaler at oppkjøpet er et ledd i bedriftens strategi for å utvide sitt markedsområde og volum.

Ved å ha tilgang og kontroll over Nordbohus–konseptet i hele Mjøsområdet, Gudbrandsdalen og nå Romerike, vil vi stille enda sterkere når det gjelder å sikre oss de beste innkjøpsbetingelsene. Dette igjen skal være med på å gi oss gode priser ut til våre boligkjøpere. Nordbohus Romerike AS er et relativt ungt selskap, men begynner nå å få i gang et godt salg og produksjon. Selskapet passer veldig godt til Nordbohus Innlandet AS, begge med gode og sunne verdier. Vi kan ta ut synergier på flere områder. Dette i form av bedre innkjøpsbetingelser samt rasjonalisering av driftsmessige forhold. Nordbohus Innlandet AS håper å kunne bidra til å løfte Nordbohus Romerike opp som en enda sterkere aktør i boligmarkedet. Spesielt ønsker vi å tilføre både kompetanse og mulighet for større tomteerverv, slik at Nordbohus Romerike AS skal bli enda sterkere innen feltutbygging, uttaler Fuglerud

Dette er meget bra for oss i Nordbohus Romerike AS. Med Nordbohus Innlandet AS som eier har vi nå fått bra forutsetninger for videre vekst i vårt marked. Det skal bli spennende å se hvilken tilvekst vi kan oppnå fremover med hjelp av Nordbohus Innlandet sin erfaring og systemer, sier Camilla Haugseth Solheim, daglig leder i Nordbohus Romerike AS.

Adm.dir i Nordbohus Innlandet AS, Tor-Atle Fuglerud, vil fortsette som styreleder i selskapet. Selskapets ledelse vil forbli uendret.

Som en del av Nordbohuskjeden og Mestergruppen blir det spennende å se hva vi sammen kan få til av utvikling av nye boligområder og boligkonsepter. Jeg gleder meg til å ta fatt, uttaler Fuglerud.
 

Tekst og foto: Pressemelding fra Nordbohus Innlandet. 

Øvrig tekst og bearbeiding: Stian Moursund

Finn forhandler

Kontakt oss

Samtykkeerklæring
Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne behandle din forespørsel.

Det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er da vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysninger.

Følgende opplysninger må du gi oss: Navn, telefon, e-post, og melding.

Jeg samtykker til Nordbohus og selskapets databehandlere sin behandling av mine personopplysninger, slik som beskrevet i personvernerklæringen. Din forespørsel vil bli videresendt til riktig Nordbohuskontor.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke samtykket tilbake og du vil deretter ikke motta ytterligere informasjon eller direkte henvendelser fra oss.

Ved å gi ditt samtykke vil den informasjonen du registrerer bli lagret og behandlet av oss og vår leverandør av driftstjenesten. Vi har en avtale med vår leverandør som sikrer forsvarlig håndtering av dine personopplysninger. Informasjonen vil ikke bli solgt eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for utenforstående.

Den informasjonen som vi lagrer og behandler vil omfatte generelle personopplysninger som du har gitt oss tilgang til som beskrevet på denne siden.

Under vår personvernerklæring vil du finne ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvem som er databehandleransvarlig for ditt Nordbohuskontor, samt hvordan du eventuelt kan få målrettet markedsføring fra

Nordbohus. Nordbohus AS, 26.07.18