H0102 - Leilighet i firemannsbolig

Nøkkelinformasjon

Pris
2 550 000
Antall soverom
2
Felleskostnader
1500,-/mnd
BRA
93 m²
P-rom
89 m²
Balkong
11 m²
Eierform
Selveier
Status
Ledig
Etasje
1.
Visning
Ta kontakt for å avtale visning

Flotte leiligheter på ett plan med solfylt og rolig beliggenhet på Myra. Nytt intimt boligfelt i allerede veletablert felt.

Forventet fremdrift

Forventet byggestart 2018 (avhenger av forhåndssalg).

Beliggenhet

Leilighetene ligger på Romstølen i et svært rolig område med en landlig men likevel sentral beliggenhet. Hyggelig lite boligfelt beliggende i ett allerede godt etablert boligområde.

Fra leilighetene er det kort vei til kjøpesenter og handelsområde på stoa hvor du også finner friområde med badestrand ved Sørsvann. Det er kort bilvei til Arendal sentrum som har alle fasiliteter man trenger.
Populære utfluktsområder som Ugleboknuten og Granestua har inngang fra skogen kort vei fra boligene.
Området ligger sentralt i forhold til E-18 som fører en raskt både mot øst og vest.

Adkomst

Fra Arendal kjør mot Stoa videre mot Froland. Ta til høyre mot Myra og følg veien rett frem forbi barnehage på høyre hand. Ta neste vei til høyre inn mot Romstølen. Følg veien rett frem for så å holde tl venstre. Tomtefeltet ligger på høyre side.

Byggemåte og standard

4-mannsbolig med carport og sportsbod. 

Boligen leveres iht. gjeldende byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
Leilighetene leveres med betongsåle og liggende Royalimpregnert grå kledning. Videre leveres leilighetene med 2 lags hvite vinduer og balkongdører. Veranda- og terrassegulv leveres i impregnerte materialer og får glassrekke. Veranda leveres tett.

Areal

Primærrom: 89,80 kvm - 95,70 kvm, Bruksareal: 93 kvm - 100 kvm

1.Etasje: to leiligheter på hhv.: Bra: 93,2 kvm. P-rom: 89,8 kvm.
2.Etasje: to leiligheter på hhv.: Bra: 100 kvm. P-rom: 95,7 kvm.
Alle arealer i henhold til tegninger. Avvik kan forekomme.

Pris leilighet venstre side kr. 2 550 000,-
Pris leilighet høyre side kr. 2 590 000,-

Alle fire leilighetene inneholder hall, 2 soverom, stue og kjøkken med åpen løsning, bad/wc, gjestetoalett og eget vaskerom/bod.
Den åpne løsningen på kjøkken/stue og de store vindusflatene sørger for fullt utbytte av lyset. I tillegg er takhøyden
i dette arealet på hele 2,70 noe som gir ekstra god romfølelse
Fra det største soverommet er det direkte inngang til eget garderoberom.
Det er felles trappegang til alle leilighetene og den leveres med flislagt ståltrapp og flis på gulver.
Carporten leveres med sportsbod på ca. 5 kvm.

Innvendige overflater leveres med malte gipsvegger og tak. Hvit, glatt listverk til gulv, dører og vinduer - listfritt tak.
Flis på gulv i vindfang, wc og vaskerom. På badet leveres flis på gulv og vegg. Flis størrelse 30x60 i alle rom.
1 stav eikeparkett matt lakk hvit leveres i sove- og oppholdsrom.
Kjøkkeninnredning fra HTH med integrerte hvitevarer.
Sanitærutstyr leveres i henhold til tegninger. Dusjhjørne/dører i klart glass med krom profiler, hvit baderomsinnredning med skuffer og speil med LED lys. Hjørneservant på gjestetoalett. Gulvstående toaletter.
Til vaskerom leveres det vaskekum, 200 l. bereder samt vannmåler.
Elektriker-arbeider leveres iht. NEK399/400. I tillegg leveres utelamper til inngangsparti, verandaer, terrasser og carporter. Varmekabler i vindfang, bad, vaskerom og wc. Komplett ringeanlegg.

Garderobeskap levers ikke.

Leveransebeskrivelse og rombeskrivelse inntatt i prospekt spesifiserer selgers leveranse og går foran øvrige salgsinformasjon presentert på vegne av selger og omfanget av leveransen er begrenset til denne.

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt.

Plantegninger medtatt i prospekt kan inneholde avvik i forhold til detaljerte plantegninger. Tegninger på målestokk utleveres på forespørsel.

Alle opplysninger gitt i prospekt og leveransebeskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige forutsatt at det ikke reduserer generell standard. Kjøper aksepterer slik endring uten prisjusteringer.

Tomt/tomteareal

Utomhus leveres det ferdigplen naturlig arrondert boligen. Innkjørsel, biloppstillingsplasser og snuplass leveres asfaltert.
Videre opparbeidelse av tomten med beplanting er ikke inkludert. Utomhusarbeidene skal være ferdig ved overtagelse av leilighetene eller når årstiden tillater det.
Det blir opparbeidet lekeplasser med sandkasse, parkbord og et lekestativ samt postkassestativ på fellesområdet.

Videre vil det bli etablert ett realsameiet for området med private veier og post/renovasjon. Det vil bli uløselig knyttet mot hver eiendom og enhet.

Det vil bli pliktig medlemskap i velforening som bl.a. skal ivareta fellesforpliktelser i realsameiet som drift og felles vedlikehold av fellesområder, private stikkveier, lekeplasser, tur og grøntområde, post renovasjon, snøbrøyting samt fremtidig oppgraderinger.

Andel fellesutgifter forfaller fortløpende etter overtakelse og når disse er konstituert.

Parkering

Hver leilighet får tilhørende carport samt at det opparbeides to gjesteparkeringsplasser som er felles for alle leilighetene.

Utstyr

Leilighetene leveres med pen peisovn merke Duo 5 fra Norpeis, balansert ventilasjon og sentralstøvsuger.
Det blir lagt fiber i området. Fibertilgang må bestilles av kjøper selv hos Canal Digital kabel.

Priser

2 550 000,- (Prisantydning)

+ Omkostninger:
Dok. avgift av tomteverdi ( 412 500) kr. 10 400,-
Tgl. gebyr skjøte kr. 525,-
Tgl. gebyr obligasjon kr. 525,-
Panteattest kjøper kr. 200,-
Sum omkostinger kr. 11 650,-
--------------------------------------------------------
2 561 650,- (Totalpris inkl. omkostninger)

2 590 000,- (Prisantydning)

+ Omkostninger:
Dok. avgift av tomteverdi ( 412 500) kr. 10 400,-
Tgl. gebyr skjøte kr. 525,-
Tgl. gebyr obligasjon kr. 525,-
Panteattest kjøper kr. 200,-
Sum omkostinger kr. 11 650,-
--------------------------------------------------------
2 601 650,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Stipulerte felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til kr. 1.500,- pr. mnd. og skal dekke bl.a. Forretningsfører, forsikring på bygg, parkering, vedlikehold og brøyting. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. 

Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter: ca. 7 500,- pr. år (estimert beløp) + eiendomsskatt. Forbruk vann vil komme i tillegg.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt kommer i tillegg til kommunale avgifter. Beløpet er ikke fastsatt.

Sameiet

Leilighetene vil bli organisert som ett eierseksjonssameie i forbindelse med ferdigstillelse av bygget og tildeles egne snr. Carport med sportsbod vil bli registrert som tilleggsareal til hver eierseksjon.

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av egen boligseksjon, jf. eierseksjonsloven § 1.
Ingen kan erverve mer enn 2 boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 22, 3. ledd.

Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiemøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes på det konstituerende sameiemøte. Hver seksjon har en stemme i sameiermøter.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i utkast til sameiets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, . Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.

Øvrige sameiere har panterett i seksjonene for krav mot sameierne som følger av sameieforholdet jf. Eierseksjonsloven §25. Pantekravet kan ikke overstige 1G (folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Forretningsfører

Forretningsfører: Ikke valgt.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Utleie

Ingen restriksjoner.

Pengeheftelser

Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til eierseksjonsloven § 25. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.

Vei/vann/avløp

Det vil bli offentlig vann og avløp. Kommunale og private stikkveier iht. reguleringsplan.

Reguleringsmessige forhold

Området vl bli opparbeidet i henhold til reguleringsplan for "Del av Romstølen - B3" og tilhørende reguleringsbestemmelser og Utbyggingsavtale med Arendal kommune. Kjøper oppfordres til å gjøre seg kjent med disse og de bestemmelser der foreligger for området.

Gjeldende kommuneplan: Planperiode 2013-2023
Formål: Hensynssone, detaljeringssone reguleringsplan
Reguleringsplan: Romstølen felt B3, formål: Byggeområde, boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Forbehold

Det tas forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før byggestart.

Øvrige forbehold

Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten. 

Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet. 

Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering. 

Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. 

Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer. 

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.

Selge bolig

Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.

Omkostninger

2 590 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
10 300,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 412 500,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
11 522,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 601 522,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Kvaliteter ved boligen

  • Balkong/terrasse
  • Bredbåndstilknytning
  • Garasje/P-plass
  • Kabel-TV
  • Peis/ildsted
  • Turterreng
Bestill møte med oss

Til salgs i nærheten

Meld din interesse

Samtykkeerklæring
Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne behandle interesse for prosjektet.

Det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er da vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysninger.

Følgende opplysninger må du gi oss: Navn, telefon, e-post, doato/tidspunkt, melding.

Du kan i tillegg be om å få sendt prosjektet på e-post.

Jeg samtykker til Nordbohus og selskapets databehandlere sin behandling av mine personopplysninger, slik som beskrevet i personvernerklæringen. Din forespørsel vil bli videresendt til riktig kontaktperson på Nordbohuskontoret. Dersom er benyttes en eiendomsmegler på prosjektet – så vil kontakt informasjonen også deles med denne for oppfølging av din interesse.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke samtykket tilbake og du vil deretter ikke motta ytterligere informasjon eller direkte henvendelser fra oss.

Ved å gi ditt samtykke vil den informasjonen du registrerer bli lagret og behandlet av oss og vår leverandør av driftstjenesten. Vi har en avtale med vår leverandør som sikrer forsvarlig håndtering av dine personopplysninger. Informasjonen vil ikke bli solgt eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for utenforstående.

Den informasjonen som vi lagrer og behandler vil omfatte generelle personopplysninger som du har gitt oss tilgang til som beskrevet på denne siden.

Under vår personvernerklæring vil du finne ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvem som er databehandleransvarlig for ditt Nordbohuskontor, samt hvordan du eventuelt kan få målrettet markedsføring fra Nordbohus.

Nordbohus AS, 26.07.18
Uten bilde
Lone Thor Hansen
WARI-HUS AS, Boligkonsulent
Tlf
483 18 696
Wari-Hus AS
Telefon
37 04 91 21
Adresse
Lillesandsv. 25 | 4877 Grimstad