Rehabilitering

Har din bolig behov for oppussing, tilbygg eller rehabilitering?
Vi kan hjelpe deg.

Typiske oppdrag vil være:
*  Skifte av takstein og undertak
* Skifte av bordkledning
* Nye vinduer og balkongdører
* Tilbygg
* Totalrehabilitering og ombygging

Ta kontakt med oss for en befaring på ditt prosjekt.

 

Rehabilitering
Finn forhandler