Sponsorvirksomhet

B Telle Trearbeid AS / Telle Gruppen AS har i mange år gitt økonomisk støtte til humanitært og kulturelt arbeid i lokalmiljøet på Sotra, som for eksempel idrett, korvirksomhet og ulike lag og forreninger.

Bedriften har vært en viktig medspiller i ulike idrettsaktiviteter, i første rekke som motivator og inspirator ved å formidle gode idealer og verdier til den oppvoksende slekt.

Sponsorvirksomheten har vært gitt på ulike måter, som for eksempel gjennom økonomiske overføringer, men også ved tilstedeværelse på ulike arrangementer, ved premieutdelinger og lignende.

Vi sponser: