Ynskjer naturen velkommen inn

Siv og Kuno har bygd ein flott LYSTIG på Kjelstad i Sunnfjord.

Her kjem naturen mest heilt inn i stova og utsikten er heilt fantastisk.

LYSTIG er eit draumebustad med alle rom på eit plan. Frå kjøkkenet som er strategisk plassert i midten av bustaden går ein rett ut  atriumet som er ein naturleg forlenging av bustaden.