Nøkkelinformasjon

Antall rom
3-5
Areal
70-196 kvm
Adresse
Meistrekleiv, 6856 Sogndal
Totalt antall boliger
20
Antall ledige
2

Ta kontakt for mer informasjon

Einar Øvregard
Einar Øvregard
Bustadrådgjevar/Salg
918 42 980
Meld interesse her

Vellegjerdet på Kjørnes - ein idyllisk stad ved fjorden

Eit roleg område i bustadfeltet på nedre Kjørnes. Frå dei nye bustadane i området vil du få panoramautsikt til fjord og fjell. I tillegg gjev uteoppholdsareala rom for hyggeleg samvær med naboar - om ein ynskjer det. Med andre ord ein god stad å bu og veksa opp. Her på Vellegjerdet skal det byggast romslege bustader, 8 einebustader og 6 horisontaldelte 2-mannsbustader.

Frå Kjørnes er det gangavstand til barnehagen og ungane vil få eit trygt og godt oppvekstmiljø. Sogndal sentrum, Fjøra, ligg kun 5 minutter køyring unna. Her ligg skulen, mange idrettsanlegg og andre aktivitetstilbod i tillegg til kino, kulturhus, kjøpesenter med meir. Kjørnes har gode bussforbindelsar med ringbuss mellom Fjøra og Kaupanger. I tillegg er det hyggeleg og trygt å ferdast til fots eller på sykkel langs lokalvegen frå Vikane, via gang- og sykkelveg til Loftesnesbrua, og så inn på Fjordstien - Sogndal sin nye attraksjon ved fjorden.

Vellegjerdet har ei flott plassering ved Eidsfjorden og ligg idyllisk til med ulike typar naturopplevelsar rett utanfor døra. Det er fleire hyggelege turstiar i nærleiken og friområda ved fjorden gjev gode mogeleheiter for hygge og uteaktivitetar. Er du glad i bading er det berre 5 minutt å gå til Vikane og 30 minutt
langs tursti til Eidet som begge er populære offentlege badeplassar. På vinterstid er det enkelt å komma seg til skianlegg på både Hafslo og Hodlekve som begge ligg berre 20 minutt køyring unna. Ynskjer du større naturopplevingar er Jostedalsbreen, Breheimen og Jotunheimen, med alle sine moglegheiter mindre enn to timars køyring unna. Og om du vil å dra endå lenger, er flyplassen i Sogndal berre 20 minutt unna.

Om bustadfeltet

På Vellegjerdet skal det byggast fire typar og totalt 20 bustader - einebustader og horisontaldelte 2-mannsbustader. Alle typane er både moderne og praktiske med god plass til heile familien. Bustadfeltet er roleg og barnevennleg og det er planlagt både leikeareal for deiminste og ei hyggeleg opparbeida tunløysing.
Her vert det lagt til rette for gode og sosiale treffpunkt for alle, slik at både store og små skal trivast. Du kjøper din nye bustad nøkkelferdig og klar for innflytting, men kan likevel ha mogelegheit for ein del tilval og justeringar. Bustadene byggast med smarte løysingar, held høg kvalitet og kjende merkevarar vert nytta.

AVSTANDER
• Kjørnes barnehage - 0,5 km
• Sogndal sentrum - 4 km
• Skule i Sogndal sentrum - 4 km
• Idretts- og svømmehall - 5 km
• Travbane på Kaupanger - 5 km
• Skytebane på Kaupanger - 6 km
• Aktivitetspark på Vesterland - 5 km
• Friluftsklatring i Kvam – 7 km
• Sogn skisenter på Hafslo - 20 km
• Hodlekve skianlegg - 18 km
• Sogndal flyplass, Haukåsen - 15 km

Det er fleire fordeler med å kjøpe ny bustad

LÅG DOKUMENTAVGIFT
Du betaler kun 2,5 % i dokumentavgift av tomteprisen - ikkje av heile kjøpesummen som når du kjøper brukt bustad. Her kan det vere mykje å spare.

INGEN BODRUNDE 
Du slepp hektiske bodrundar som kan vere med på å auke prisen vesentleg i forhold til kva den eigentleg er verd. Du kjøper til fastsatt pris.

INGEN OPPUSSING
Alt er nytt! Du slepp uventa utgifter til oppussing og vedlikehald på mange år.

LÅGE BUKOSTNADER 
Nye bustader er underlagd strenge krav til isolasjon og varmeattvinning etter dei nyaste byggjeforskriftene. Dette betyr energieffektive bustader som medfør låge kostnadar til oppvarming og som gjer deg som forbrukar lågere månedlege kostandar.

FEM ÅRS REKLAMASJONSRETT  
Bustaden er bygd i forskriftsmessig stand. Du har fem års reklamasjonsrett på bustaden din. Nytt er nytt! Det at ingen har budd i bustaden før deg gjev ein heilt spesiell kjensle.

Finn reisetider og avstander

Fra

Til

Tid og avstand

clock ikon

.

pin ikon

Dokumenter

Fremdrift

Klikk på de ulike stegene for å lese mer

Prosjektplanlegging

Prosjektplanlegging

Salsstart

Salsstart

Byggjestart

Byggjestart

Innreiingsval

Innreiingsval

Ferdigstilling

Ferdigstilling
Einar Øvregard
Einar Øvregard
Bustadrådgjevar/Salg
918 42 980
Jens Sigurd Hagen
Jens Sigurd Hagen
Bustadrågjevar/Salg
95281081
Nordbohus Sogn
Telefon
Adresse
Bordvegen 17, 6854 Kaupanger

Meld din interesse

Samtykkeerklæring
Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne behandle interesse for prosjektet.

Det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er da vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysninger.

Følgende opplysninger må du gi oss: Navn, telefon, e-post, doato/tidspunkt, melding.

Du kan i tillegg be om å få sendt prosjektet på e-post.

Jeg samtykker til Nordbohus og selskapets databehandlere sin behandling av mine personopplysninger, slik som beskrevet i personvernerklæringen. Din forespørsel vil bli videresendt til riktig kontaktperson på Nordbohuskontoret. Dersom er benyttes en eiendomsmegler på prosjektet – så vil kontakt informasjonen også deles med denne for oppfølging av din interesse.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke samtykket tilbake og du vil deretter ikke motta ytterligere informasjon eller direkte henvendelser fra oss.

Ved å gi ditt samtykke vil den informasjonen du registrerer bli lagret og behandlet av oss og vår leverandør av driftstjenesten. Vi har en avtale med vår leverandør som sikrer forsvarlig håndtering av dine personopplysninger. Informasjonen vil ikke bli solgt eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for utenforstående.

Den informasjonen som vi lagrer og behandler vil omfatte generelle personopplysninger som du har gitt oss tilgang til som beskrevet på denne siden.

Under vår personvernerklæring vil du finne ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvem som er databehandleransvarlig for ditt Nordbohuskontor, samt hvordan du eventuelt kan få målrettet markedsføring fra Nordbohus.

Nordbohus AS, 26.07.18