Om borettslaget

Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag har i mer enn 70 år jobbet med bygging og forvaltning av borettslag. Lang erfaring gir deg som kjøper en ekstra trygghet ved kjøp av ny bolig i et borettslag tilknyttet oss!

Det gode liv i borettslag

Andelseier

Når du kjøper en bolig i ett borettslag, blir du andelseier. Det vil si at du eier en andel av borettslaget som gir deg enerett til din egen bolig, samtidig som du har rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne. Når du eier en bolig i et borettslag som er tilknyttet PBBL, blir du en del av et godt organisert fellesskap, som gir deg en enklere og tryggere hverdag både når det gjelder vedlikehold og økonomi. Hvis du ikke er PBBL-medlem fra før, må du melde deg inn når du kjøper boligen. Men du trenger ikke å tenke på den årlige kontingenten – den blir betalt via felleskostnadene.

Generalforsamling

En gang i året, innen utgangen av juni, er det generalforsamling. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndigheten i borettslaget. Alle eiere har rett til å delta på møtet, til å komme med forslag og til å stemme over saker som gjelder borettslaget. På generalforsamlingen velges et styre som har ansvaret for driften og forvaltningen av borettslaget. Styret tar alle avgjørelser i den daglige driften, men må følge borettslagsloven, vedtektene og andre beslutninger som generalforsamlingen har fattet. Ved PBBL har borettslaget en egen regnskapskonsulent som støtter og hjelper styret, blant annet med utsendelse av fakturaer for felleskostnader, betaling av regninger og regnskapsførsel. Mange styremedlemmer velger også å lære mer om styre og drift av borettslag gjennom kurs som PBBL tilbyr.

Vedlikehold

Du har ansvar for å vedlikeholde og holde orden på din bolig, slik at det ikke oppstår noen skader eller ulemper for de andre eierne. Det samme ansvar har borettslaget for fasader, tak, inngangspartier, fellesarealer både inne og ute. Du kan i utgangspunktet fritt selge eller leie ut boligen din, men det finnes noen unntak i borettslagsloven. Hovedregelen er at det bare er fysiske personer som kan eie en bolig i ett borettslag, og ingen kan eie mer enn en. Din bolig kan kjøpes på forkjøpsrett av andre beboere i borettslaget og av PBBL-medlemmer. Hovedregelen for utleie er at du må ha bodd i boligen i minst ett av de siste to årene, og du kan da ikke leie ut lenger enn i tre år.

Fellesgjeld og fellesutgifter

Når du kjøper bolig i et nytt borettslag, vil en del av kjøpesummen være del av et felleslån. Det er et gunstig lån som PBBL har forhandlet frem for alle boligene samlet. Fellesgjelden er din del av dette lånet. Fellesgjelden betaler du gjennom felleskostnadene, med mindre det er laget ordninger der den enkelte nedbetaler sin del, såkalte IN-ordninger (individuell nedbetaling av fellesgjeld). Du betaler felleskostnader én gang i måneden. Felleskostnadene går til dekning av renter og avdrag på fellesgjeld, og til øvrige driftskostnader som borettslaget har, for eksempel kommunale avgifter, forsikring av bygningene og vedlikehold av uteområder, fasader, inngangspartier og tak med mer. Flytter du inn i et nytt borettslag får du avdragsfrihet på fellesgjelden de første tjue årene. Per 2020 får du fradrag for 23 prosent av rentene på din andel av fellesgjelden, dersom du har inntekt du betaler skatt av.

En stor trygghet

Våre borettslag er tilknyttet Borettslagenes Sikringsordning AS (SBS). Denne ordningen gjør at andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene, må boligen selges. SBS dekker de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget. At borettslaget er med i SBS, er et kvalitetsstempel som er med på å sikre verdiutviklingen av boligene i borettslaget. Bankene legger vekt på hvorvidt borettslaget er med i en sikringsordning, og det kan bety bedre betingelser på borettslagets felleslån. Det kan også gi bedre vilkår for en låntaker som skal kjøpe bolig i borettslag. SBS betyr en stor trygghet for alle som kjøper en borettslagsbolig. I nye utbyggingsprosjekter hender det at ikke alle boligene blir solgt før
innflyttingen starter. Da betaler utbygger felleskostnadene for disse boligene – det påvirker altså ikke deg i det hele tatt.

Alt på ett sted

PBBL er organisert for best mulig å yte service til borettslaget og deg som beboer. Hos oss finner du blant annet en økonomiavdeling, som bistår i alt som har med budsjetter, felleskostnader og fakturering av borettslagets utgifter å gjøre. Mye av dette arbeidet kan styremedlemmene i borettslaget ditt selv følge opp gjennom egen, digital styreportal. PBBL Teknisk er en god samarbeidspartner i arbeidet med å drifte og vedlikeholde bygningene i borettslaget. PBBL sin jurist kan dessuten hjelpe til med potensielle utfordringer, både internt i borettslaget og med andre ting.

Innskudd og fellesgjeld

Blåbærsvingen er organisert som et borettslag tilknyttet PBBL. En borettslagsbolig er finansiert med fellesgjeld og innskudd. Ønsker du å kjøpe en bolig i et borettslag, finansieres dette ved å innbetale et innskudd. Dette innskuddet kan finansieres ved å bruke oppsparte penger, ved å ta opp boliglån eller en kombinasjon av dette. I tillegg til innskuddet får andelseier sin andel av borettslagets fellesgjeld som han skal betale renter og avdrag på gjennom betaling av de månedlige felleskostnadene. Summen av andel fellesgjeld og betalt innskudd er boligens totale kjøpesum. I dette prosjektet er det valgt en 50/50 prosents fordeling av innskudd og fellesgjeld. Innskuddet er på mellom kroner 1.750.000,- og 1.800.000,-. Fellesgjelden er på mellom kroner 1.750.000,- og 1.800.000,-. Totalpris per bolig er på mellom kroner 3.500.000,- og 3.600.000,-.

Felleskostnader

Felleskostnadene i borettslaget skal deles mellom andelseierne etter en fordelingsnøkkel som er fastsatt i
bygge- og finansieringsplanen (denne kan du få utlevert av prosjektmegler). Andelseierne må hver måned
betale sin andel av felleskostnadene. Felleskostnadene i borettslaget består av borettslagets drifts- og finanskostnader og omfatter alle kostnader borettslaget har. I Blåbærsvingen omfatter disse: Forsikring, kommunale avgifter, avsetning til fremtidig vedlikehold, forretningsførsel, revisjon, kabel TV, Internett, renter med mer. Gjennomsnittlig driftskostnad per måned iBlåbærsvingen er beregnet til kr 2.742,- i tillegg kommer renteutgifter på mellom kroner 2.917,- og 3.000,-. Felleskostnad per måned blir dermed rundet av til mellom kroner 5.660,- og 5.740,-.

Renter

Renter og nedbetaling av fellesgjelden for borettslaget utgjør normalt en vesentlig del av de månedlige
felleskostnadene som andelseieren skal betale. Boligene i Blåbærsvingen selges med 20 års avdragsfrihet. Dette betyr at du som kjøper kun betaler renter i denne perioden. Rentesatsen er satt til 2,0 %. Felleskostnadene vil kunne bli endret i takt med den til enhver gjeldende rente i finansinstitusjonen som finansierer borettslaget. Merk at renter som innbetales som del av månedlig kostnad er fradragsberettiget på lik linje med andre gjeldsrenter forutsatt at boligen beboes av andelseier.
Skattereduksjonen i Blåbærsvingen er beregnet til mellom kroner 671,- og 690,- per bolig. Netto felleskostnad per måned blir dermed mellom kroner 4.989,- og 5.050,-.

En enklere hverdag

Det er populært å bo i borettslag. De aller fleste nye boligprosjektene i Grenland er organisert som borettslag. Dette gjelder også for boligene i Blåbærsvingen, som blir et borettslag tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag. Å bo i et borettslag gir deg trygge rammer i et godt fellesskap. Livet blir også enklere i Blåbærsvingen. Her får du en helt ny bolig, som kan skreddersys etter dine behov. Fra første dag blir det satt av midler til fremtidige vedlikeholdsjobber, som du ikke lenger får eneansvaret for, men som settes bort. Med andre ord: Færre bekymringer og mer tid til de tingene du virkelig har lyst til å gjøre!

PPBL

Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag er et moderne boligbyggelag som løpende gir sine medlemmer tilbud om attraktive boligprosjekter i Telemark og Vestfold. Over 17.000 medlemmer har tegnet medlemskap i PBBL for å være sikret den boligen de ønsker - når de trenger den. Under PBBL sin paraply forvaltes det over 7.000 boliger i mer enn 320 boligselskaper fordelt på 11 kommuner. PBBL arbeider med prosjektutvikling, økonomi, medlemsservice og tekniske tjenester.

Meld din interesse

Samtykkeerklæring
Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne behandle interesse for prosjektet.

Det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er da vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysninger.

Følgende opplysninger må du gi oss: Navn, telefon, e-post, doato/tidspunkt, melding.

Du kan i tillegg be om å få sendt prosjektet på e-post.

Jeg samtykker til Nordbohus og selskapets databehandlere sin behandling av mine personopplysninger, slik som beskrevet i personvernerklæringen. Din forespørsel vil bli videresendt til riktig kontaktperson på Nordbohuskontoret. Dersom er benyttes en eiendomsmegler på prosjektet – så vil kontakt informasjonen også deles med denne for oppfølging av din interesse.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke samtykket tilbake og du vil deretter ikke motta ytterligere informasjon eller direkte henvendelser fra oss.

Ved å gi ditt samtykke vil den informasjonen du registrerer bli lagret og behandlet av oss og vår leverandør av driftstjenesten. Vi har en avtale med vår leverandør som sikrer forsvarlig håndtering av dine personopplysninger. Informasjonen vil ikke bli solgt eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for utenforstående.

Den informasjonen som vi lagrer og behandler vil omfatte generelle personopplysninger som du har gitt oss tilgang til som beskrevet på denne siden.

Under vår personvernerklæring vil du finne ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvem som er databehandleransvarlig for ditt Nordbohuskontor, samt hvordan du eventuelt kan få målrettet markedsføring fra Nordbohus.

Nordbohus AS, 26.07.18
Uten bilde
Thomas Høiseth
Salgsleder
Tlf
971 68 589
Nordbohus Skien Peab AS
Telefon
09099
Adresse
Infanterivegen 16, 3734 Skien

Samarbeidspartnere