Populære tomter på nytt felt i solrike omgivelser i Geithus til salgs

Skredsvikmoen er et lite tomtefelt bestående av femten eneboligtomter. Tomtefeltet ligger solrikt og fint til, like ved Skredsvikmoen barnehage, Stalsberg skole og med kort vei til Geithus sentrum med butikker og mange servicetilbud. Ballplass og lekeplass i forbindelse med barneskolen. Det nye feltet vil grense mot landbruksarealer og utmark. Ballplass og lekeplass i forbindelse med barneskolen. Kort biltur til badestrand ved Bergsjø. Lett adkomst til Riksvei 35 med ca. 35 minutters biltur til Drammen og Hønefoss.

Kjør av R-35 ved Geithus syd ned på Gravfossveien og ta denne til høyre. Ta til høyre (Barkveien) inn til Skredsvikmoen etter ca. 160 meter. Tomtefeltet ligger da på begge sider av veien.

Lett adkomst til Riksvei 35 med ca. 35 minutters biltur til Drammen og Hønefoss.

Alle tomtene vil få vei, vann og kloakk frem til tomtegrensen, samt tilkoblingsmulighet for bredbånd og TV-signaler fra Modum kabel-TV og Ringnett. Til boligfeltet vil det også bli etablert en lekeplass med diverse lekeapparater.

Det er bygd vei, men ikke gjort ferdig grøfter. Kjøperen må lage grøft mot vei på sin eiendom i henhold til Modum kommunes veinorm, med avrenning mot sluk. I kommuneplanen er det vedtatt fremtidig næringsområde mellom dyrka mark og riksvei 35 nord/vest for tomtene.

Eiendommen er i dag registrert på gnr. 43 med egne bruksnumre til hver tomt i Modum kommune. Tomtene ble fradelt i juni 2019. Tomtestørrelsen er på ca.
709 - 1154 kvm. Alle tomtene vil få vei, vann og kloakk frem til tomtegrense, samt tilkoblingsmulighet for bredbånd og TV-signaler fra Modum kabel-Tv og Ringnett.

Nå kun tre ledige tomter igjen
TOMT      AREAL           PRIS
A3            717 kvm        990 000,-
B3            828 kvm        990 000,-
B7            736 kvm        990 000,-

Tomtefeltet eies av Nordbohus Modum AS og som kjøper av tomt forplikter man seg til å føre opp bolig med Nordbohus Modum AS senest 2 år etter kjøp. Dersom tomten ikke er bebygd innen 2 år etter kjøp har Nordbohus Modum AS rett til å kjøpe tilbake tomten for samme pris uten kostnader til tinglysning.

Diverse

Byggesakskostnader etter kommunens regulativ.
Tilkoblingsavgift for vann er kr. 16.050,- pr. enhet og for kloakk kr. 16.050,- pr. enhet.

Etter oppført bolig på tomtene er de kommunale avgiftene i Modum p.t.:

Vann- (21,40) og kloakkavgift (40,70) etter måler (kr. 62,10 pr. kubikkmeter forbruk). Fastavgift vann og kloakk kr. 1.820,- pr.år.
Feieavgift og tilsyn kr. 806,- pr.år.
Renovasjon ca. kr. 3.353,- pr. år.

Regulering

Regulert til boligformål. Se reguleringsbestemmelser for Skredsvikmoen.

Se 360 graders film over tomteområdet her:

https://kuula.co/share/7d4fX?fs=1&vr=1&autorotate=0.22&thumbs=1&chromel…

Uten bilde
Hans Aasmundrud
Boligkonsulent
960 93 345
Nordbohus Modum As
Telefon
Adresse
Heggenveien 21, 3370 Vikersund

Meld din interesse

Samtykkeerklæring
Vi trenger ditt samtykke til behandling av personopplysninger for å kunne behandle interesse for prosjektet.

Det er trygt å gi oss informasjon om hvem du er da vi følger gjeldende lover og regler når vi behandler opplysninger.

Følgende opplysninger må du gi oss: Navn, telefon, e-post, doato/tidspunkt, melding.

Du kan i tillegg be om å få sendt prosjektet på e-post.

Jeg samtykker til Nordbohus og selskapets databehandlere sin behandling av mine personopplysninger, slik som beskrevet i personvernerklæringen. Din forespørsel vil bli videresendt til riktig kontaktperson på Nordbohuskontoret. Dersom er benyttes en eiendomsmegler på prosjektet – så vil kontakt informasjonen også deles med denne for oppfølging av din interesse.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke samtykket tilbake og du vil deretter ikke motta ytterligere informasjon eller direkte henvendelser fra oss.

Ved å gi ditt samtykke vil den informasjonen du registrerer bli lagret og behandlet av oss og vår leverandør av driftstjenesten. Vi har en avtale med vår leverandør som sikrer forsvarlig håndtering av dine personopplysninger. Informasjonen vil ikke bli solgt eller på annen måte bli gjort tilgjengelig for utenforstående.

Den informasjonen som vi lagrer og behandler vil omfatte generelle personopplysninger som du har gitt oss tilgang til som beskrevet på denne siden.

Under vår personvernerklæring vil du finne ytterligere informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvem som er databehandleransvarlig for ditt Nordbohuskontor, samt hvordan du eventuelt kan få målrettet markedsføring fra Nordbohus.

Nordbohus AS, 26.07.18