11 byggeklare tomter til salgs
Meget barnevennlig med nærhet til barnehage og barneskole.
Populære tomter på nytt tomtefelt avbildet våre tilgjengelige tomter fra B1-B7
Populære tomter på nytt tomtefelt avbildet A1-A7

Skredsvikmoen - Populære tomter på nytt felt i landige og solrike omgivelser i Geithus.

Nøkkelinformasjon

Boligtype:
Tomt
Pris:
790 000
Areal:
709 m²
Adresse:
Skredsvikmoen tomter, 3360 Geithus
Visning
Ta kontakt for å avtale visning

Fasiliteter ved tomten

  • Barnevennlig
  • Bilvei frem
  • Fiber
  • Bredbåndstilknytning
  • Fiskemuligheter
  • Vei, vann og kloakk

Velkommen til Skredsvikmoen boligfelt!

Populære tomter på nytt felt i landige og solrike omgivelser. Meget barnevennlig med nærhet til barnehage og barneskole.
 

Tomtefeltet ligger solrikt og fint til, like ved Skredsvikmoen barnehage, Stalsberg skole og med kort vei til Geithus sentrum med butikker og mange servicetilbud. Ballplass og lekeplass i forbindelse med barneskolen. Det nye felte vil grense mot landbruksarealer og utmark. Ballplass og lekeplass i forbindelse med barneskolen. Kort biltur til badestrand ved Bergsjø. Lett adkomst til Riksvei 35 med ca. 35 minutters biltur til Drammen og Hønefoss.
 

Alle tomtene vil få vei, vann og kloakk frem til tomtegrensen, samt tilkoblingsmulighet for bredbånd og TV-signaler fra Modum kabel-TV og Ringnett. Til boligfeltet vil det også bli etablert en lekeplass med diverse lekeapparater.

Det er bygd vei, men ikke gjort ferdig grøfter. Kjøperen må lage grøft mot vei på sin eiendom i henhold til Modum kommunes veinorm, med avrenning mot sluk. I kommuneplanen er det vedtatt fremtidig næringsområde mellom dyrka mark og riksvei 35 nord/vest for tomtene.

Mellom tomtene A1-A2,A5 og A5-A6, A4-A8 og B5-B7 går det VA-ledninger langs tomtegrensen. Det vil være normal byggeavstand på 4 meter fra ledningene. Adkomstrett for kommunen vil bli tinglyst på tomtene.
Vest for felt B går det eie grøft utenfor tomtene. Kjøper har ansvaret for evt. sikring mot denne grøften.
Det er under opparbeidelse registrert fjell i dagen noen steder og ellers kort vei til fjell. Området er bearbeidet av kommunens entreprenør under anleggsarbeidet. Tomtene selges slik de er, inkludert grunnforhold. Kjøper har alt ansvar for grunnforhold.

Til boligfeltet vil det også bli etablert en lekeplass med diverse lekeapparater.

TOMT         AREAL                  PRIS
A2-427       ca. 732 kvm         790 000,-
A3-428       ca. 717 kvm         790 000,-
A4-429       ca. 709 kvm         790 000,-
A5-430       ca. 727 kvm         790 000,- 
A6-431       ca. 709 kvm         790 000,-
A8-432       ca. 780 kvm         950 000,-
B1-433       ca. 1154 kvm       890 000,-
B3-434       ca. 828 kvm         890 000,-
B5-435       ca. 971 kvm         890 000,-
B6-436       ca. 963 kvm         890 000,-
B7-437       ca. 736 kvm         890 000,-

Tomtefeltet eies av Nordbohus Modum AS og som kjøper av tomt forplikter man seg til å føre opp bolig med Nordbohus Modum AS senest 2 år etter kjøp. Dersom tomten ikke er bebygd innen 2 år etter kjøp har Nordbohus Modum AS rett til å kjøpe tilbake tomten for samme pris uten kostnader til tinglysning.

 

Bestill møte med rådgiver

Samarbeidspartnere

Twig Filter: Unsupported content.