Me kan hus!

Nordbohus Ladstein Bygg følgjer deg opp frå A til Å

Å kjøpe hus kan væra ein av dei kjekkaste og viktigaste vala ein kan gjera i livet sitt. Det er mykje å hugse på og ingen hus er like.

Me i Nordbohus Ladstein Bygg veit kva utfordringar og løysingar som er viktig å hugse på under planlegging og bygging. I 1983 blei Ladstein Bygg etablert som aksjeselskap, men med over 75års i bransjen veit me at oppfølging av deg som huskjøpar er den viktigaste oppgåva me har.

Det er mange små og store detaljar som skal på plass før eit hus er ferdig, derfor er me tilgjengelig under heile prosessen og hjelp deg med alle idear og spørsmål du har… Frå A til Å.