Ta gode valg når du skal bygge ny bolig

Nordbohus anbefaler Hunton. Å bygge et nytt hus er gjerne ikke noe vi gjør flere ganger i livet. Desto viktigere er det at vi gjør gode valg. Trefiberisolasjon fra Hunton produseres av flis fra norsk granskog, en råvare som er både kortreist og fornybar.

Mann som isolerer med trefiberisolasjon fra Hunton.

Flisen er et restprodukt fra sagbrukene, og på samme måte som skog lagrer karbon, fortsetter trefiberisolasjonen å lagre karbon i hele materialets levetid. Dermed bidrar trefiberisolasjon til å redusere byggets klimabelastning.

Og den har mange gode egenskaper. Isolasjonen opptar og avgir fukt i takt med luftens relative fuktighet, samtidig som den har gode termiske egenskaper. Med trefiberisolasjon blir bygget solid samtidig som det tar hensyn til miljøet.

Tre i hele bygget

Tre er et kjent og kjært materiale i Norden, som mange foretrekker både på grunn av tradisjon, uttrykk og egenskaper. Huntons mer enn 130 år lange erfaring med trefiber har gjort det mulig å utvikle produkter som vindtettplater, undertak og isolasjon, som utnytter de unike egenskapene trefiber innehar i forhold til fukthåndtering, lyddemping og evne til varmelagring.

Med vegger av tre vil produktene spille mer på lag. Man kan også si at trefiber bidrar til en «pustende» konstruksjon, ettersom tre er levende materiale.

Materialer fra norske skoger

Hunton opplever at kundene har begynt å stille krav, og vil vite hva som er inne i veggene. Derfor velger stadig oftere husbyggerne norske PEFC-sertifiserte trematerialer - fra innerst til ytterst.

Det er isolasjonen som utgjør den store forskjellen i volum i selve veggen, og som virkelig gir verdi til de som er ute etter å redusere husets klimafotavtrykk. Og trefiberisolasjon i veggene kan kompensere for andre og mer tradisjonelle materialvalg.

Les mer på Hunton.no

Finn forhandler