Salvesen & Thams etablerer Nordbohus Orkladal

Nordbohus Orkladal er et nytt selskap heleid av Salvesen & Thams Entreprenør som opprettes for å øke fokuset på boligutvikling i regionen. Selskapet, som vil være meget salgs- og markedsorientert, vil ha et tett samarbeid med Vibo Entreprenør og Nordbohuskjeden sentralt.

Geir-Arne-Rao_web_1.jpg
Geir Arne Rao.

Salvesen & Thams, som også eier Vibo Entreprenør, forsterker satsingen inn mot boligmarkedet basert på den kvalitet og leveringsdyktighet som Vibo og Nordbohus allerede står for. Gjennom å bli mer synlig samt utvikle nye attraktive tilbud, ser Salvesen & Thams et større potensial på boligsiden enn det som tas ut i dag. Det er også verdt å merke seg at Vibo/Nordbohus Orkladal nå er den største aksjonæren i Nordbohuskjeden nasjonalt.

Nordbohus Orkladal vil etablere et eget salgskontor sentralt på Orkanger for å komme nærmere kundene. Selskapet vil samtidig fortsette sin satsning mot boligmarkedet på Nordmøre som betjenes fra lokaler på Syltbakkan i Surnadal og Stokkøyan i Rindal. -Vi har stor tro på at dette vil styrke tilbudet til kunder som ønsker seg inn i småhusbebyggelse i regionen. Det forplikter å representere Nordbohus med høyt fokus på kvalitet og leveringsdyktighet, sier markedsjef Pål Sande i Nordbohus Orkladal.
-Salvesen & Thams vil nå kunne tilby et helhetlig tilbud av tomter, eneboliger og leiligheter for alle kundegrupper i vårt definerte nedslagsfelt, sier daglig leder Geir Arne Rao (bildet). 

Aasmund Lie (44) er ansatt som daglig leder i Nordbohus Orkladal AS

Aasmund Lie vil fokusere på å etablere et sterkt merkenavn og attraktiv tilbud for boligbyggere i regionen, i tillegg til å ivareta den daglige ledelsen i Nordbohus Orkladal AS. Lie er utdannet sivilmarkedsfører og kommer fra stillingen som banksjef i Sparebank1 SMN for kontorene i Skaun og Orkladal hvor han har vært ansatt siden 2013.
 

Aasmund%20Lie_0.JPG
Aasmund Lie.

Lie er opprinnelig fra Kristiansand, men har bodd med familien på Orkanger siden 2007 og bor i dag på Evjen.
- Vi er meget fornøyd med å få Aasmund med på vårt lag, sier daglig leder Geir Arne Rao i Salvesen & Thams. – Han har en meget sterk markedsfaglig forståelse, er kundeorientert og har en lokal forankring som er viktig i utviklingen av våre selskaper.

-Jeg ser fram til å bidra i utviklingen av boligsektoren i en spennende region. Med partnere som Salvesen & Thams og Vibo er det mulig å få til nye og spennende boligkonsepter ved å jobbe målrettet i markedet, sier Aasmund Lie.

Lie tiltrer i den nye stillingen 01.01.2019.

Meget fornøyd med økt satsing

-At Salvesen & Thams velger å satse enda sterkere under Nordbohus-paraplyen er en stor glede for oss. Det bekrefter at vårt langsiktige fokus på kvalitet og kundetilfredshet tiltrekker de mest solide partnere for oss. Når Nordbohus Orkladal i tillegg rekrutterer ny ledelse fra øverste hylle så er jeg trygg på at det gode renomme som allerede er opparbeidet blir godt ivaretatt i fortsettelsen. Vi trenger aktive eiere og forhandlere i vår kjede, boligmarkedet er i konstant endring, og vi ser frem til gode utviklingsprosjekter sammen med Nordbohus Orkladal i tiden fremover, sier Birger Aspaas som er administrerende direktør i Nordbohus AS.

Birger%20Aspaas_Nordbohus_0.jpg
Birger Aspaas, adm. dir. i Nordbohus AS foran bildeveggen på hovedkontoret som forteller at samarbeid er nøkkelen til suksess i tiden fremover.

 

Skrevet av Stian R. Moursund, markeds- og kommunikasjonssjef Nordbohus AS, samt pressemelding fra Salvesen & Thams.
 

 

Finn forhandler