Det er ikke likegyldig hva slags isolasjon du velger til det nye huset ditt

Nordbohus anbefaler ROCKWOOL. Kjøper du en ny bolig skal den selvfølgelig være isolert etter byggeforskriftenes krav. Disse kravene er ofte minimumskrav og derfor kan også helt nye boliger være isolert etter ulike prinsipper og standarder – og med ulike løsninger og produkter.

Mann som isolerer vegger med Rockwool

Ulike begrep og betegnelser som eksempelvis lavenergihus, passivhus og nullenergihus uttrykker hvor energieffektivt et hus er, og det kan være fornuftig å gjøre seg kjent med hva de ulike begrepene innebærer. I praksis kan det være stor forskjell på både bokomfort og energiutgifter i et hus isolert etter minimumskravene og en nullenergibolig.

Gode råd når du skal velge isolasjon

Tenk langsiktig når du skal velge isolasjonsløsninger. Kravene til energieffektivitet blir stadig strengere og det å ”isolere med noen ekstra cm ”utover dagens standard vil ofte være svært fornuftig.

Velger du isolasjon og anbefalte løsninger fra ROCKWOOL får du et hus med høy energistandard og god bokomfort i mange år framover. Verdien av huset vil også øke. I tider der strømprisene er svært høye i store deler av landet, er det fornuftig å bruke anerkjente isolasjonsprodukter som holder kulda ute om vinteren og varmen ute om sommeren.

ROCKWOOL isolasjon er laget av stein, og stein brenner ikke. ROCKWOOL steinull tåler opp til 1000 °C og kan dermed bidra til å forhindre brannspredning. Ved en eventuell brann kan dette være med på å bevare husets bærende konstruksjon og gi verdifull tid til å redde liv og eiendeler.

Gutt som leker med brannbil

Uønskede lyder og støy, enten det er utenfra, fra naborommet eller etasjen over/under, er noe mange ikke tenker så mye på før huset tas i bruk. For når boligen nærmer seg ferdigstillelse og er innflyttingsklar er det ofte i seneste laget, og ikke minst unødig kostnadskrevende, å forbedre lydisolasjonen. Det er litt synd, for hverdagsstøyen kan være både irriterende og i verste fall helseskadelig.

ROCKWOOL steinull er et ypperlig isolasjonsmateriale til lydreduksjon og ved å sørge for at det nye huset blir isolert godt, vil potensielle støyplager fra ulike kilder kunne unngås.

Klimautfordringer og bærekraft er noe som vil prege oss alle i årene framover. Bruker du ROCKWOOL steinull får du et isolasjonsprodukt som beholder sine egenskaper i hele husets levetid. Og etterpå kan isolasjonen resirkuleres 100% og brukes i produksjonen av ny steinull. Godt å vite at vi alle kan bidra litt til det grønne skiftet.

Finn forhandler