Årets byggeleder

Martin Hovind ble årets byggeleder 2017 i Nordbohus

Årets Beste Byggeleder i Nordbohus 2017 heter Martin Hovind og kommer fra Follo Bygg & Eiendom.

Vi i Follo Bygg & Eiendom er stolte av å ha Martin som kollega. Martin Hovind har vært ansatt i selskapet siden 1998. Han har jobbet som lærling, tømrer, tømrerbas og de siste 5 årene som byggeleder.

I denne kategorien nominerer forhandlerne sine byggeledere ut fra kriterier som overholdelse av tidsfrister, feilfrie overtakelsesprotokoller og kommunikasjon med alle partene i byggeprosjektet.
Byggelederen har en avgjørende og sentral rolle når boligen skal oppføres. Byggelederens evne til å være ryddig, ha oversikt og kontroll, og ikke minst ha god kommunikasjon med alle involverte i prosjektet er uvurderlig for resultatet.

Prosjektene hos Årets byggeleder 2017 ferdigstilles til avtalt tid og til avtalte budsjetter. De som jobber sammen med prisvinneren, vet hva de skal gjøre.

Han bruker mye tid på å involvere alle, slik at alle har samme informasjon som han selv. Han er en tydelig leder, som tør si ifra når ting ikke er som de skal være. I tillegg sier han ifra når ting er bra. Dette setter alle i organisasjonen stor pris på.
Hans prosjekter er meget godt planlagt, strålende fulgt opp og levert til rett tid uten overraskelser. I tillegg har han engasjert seg i Nordbohus sitt byggesystem, og levert mange forslag til justeringer og forbedringer