Det nye styret i Nordbohus AS

Under Nordbohus sin Generalforsamling 23. mai i Stavanger ble det blant annet gjennomført valg av styreformann og styremedlemmer for Nordbohus AS.

Styret i Nordbohus AS
Styreleder:              Jan Henning Kleiv
Nestleder:               Tor-Atle Fuglerud
Styremedlem:         Knut Eliassen
Styremedlem:         Morten Randen
Styremedlem:         Bjarne Nyrud
Styremedlem:         Geir Arne Rao
Styremedlem:         Gro Westerlund, ansatterepresentant
Observatør:             Randi Hellem, valgt av de ansatte

Jan Henning Kleiv ble gjenvalgt som styreleder i Nordbohus AS. Han går nå inn i sin femte periode som styreleder. -Jeg hadde helt ærlig ikke tenkt å stille til valg igjen, men jeg ble overbevist av en aktiv valgkomité og flere andre i kjeden. Å være styreformann i Nordbohus er særdeles givende, men også krevende. Kjeden har ambisjoner om vekst og forsterket posisjon som en kvalitetsleverandør av boliger innen alle tre markedssegmentene enebolig, småhus og leiligheter. Dette krever ressurser og god styring. Fra styrets ståsted bidrar vi med strategisk overblikk, og gjennom et tett samspill med administrasjonen på kjedekontoret klarer vi å skape konkurransefordeler for kjedens forhandlere, sier en engasjert Jan Henning Kleiv. I tillegg til å være styreformann for Nordbohus AS så er Kleiv daglig leder for Nordbohus Modum.

-Vi startet Nordbohus Modum med masse engasjement og kontor i sokkeletasjen i hjemmet mitt. Nå er selskapet et av de største i kjeden, og det har vi oppnådd ved å anvende kjedens konkurransefordeler 100%. Innkjøpsavtaler, kjedens konsulentkontor og kjedens systemer har vært grunnlaget som vår suksess er tuftet på. I tillegg har vi vært heldige og dyktige i ansettelsen av de beste folka. Det er lettere å finne de beste ansatte når man har en tydelig kvalitets-posisjon i det norske boligmarkedet. Det medfører at mange som ønsker å jobbe i Nordbohus, og at vi får tilgang på de beste, sier Kleiv. Nordbohus Modum har flyttet ut av kontoret i sokkeletasjen for noen år tilbake, og konkurrerer nå om utbygging av små og store tomteområder i regionen.  

Det nye styret i Nordbohus AS ble valgt av selskapets Generalforsamling 23. mai i Stavanger på Clarion Hotel Energy, på Nordbohus sitt årlige Storting.

Temaet på Stortinget denne gang var «Forenkling i hverdagen» og handlet i stor grad om de ulike prosjektene innen digitalisering i kjeden.


Skrevet av Stian R. Moursund 
Markeds- og kommunikasjonssjef NORDBOHUS AS

Finn forhandler