Bente og Torild hedret for 25 år i Nordbohus

I dag hedret vi Torild Rundgreen og Bente Bogen Wik for 25 år i tjeneste for Nordbohus AS, kjedekontoret. 

Nordbohus AS, kjedekontoret er et 35 år ungt selskap, og det er derfor ekstra hyggelig at vi nå har delt ut fem "gullklokker" for 25 års tjeneste. Det er faktisk en ganske stor andel av de ansatte som står på for Nordbohus i så lang tid, og om kort tid deler vi ut den sjette "gullklokken" vår. Før i tiden var det en faktisk gullklokke som ble delt ut, men etter reglene ble endret er gullklokken nå erstattet av en gavesjekk. 

Torild Rundgreen har jobbet i 25 år i Nordbohus, og er i dag avdelingsleder marked. 

Bente Bogen Wik har jobbet 25 år i Nordbohus og er i dag teknisk konsulent.

-De 25 årene har gått fort. Veldig fort. Det sier litt om Nordbohus også, når det er så mange som feirer 25 års-jubileum her. Jeg trives med oppgavene, og jeg trives med kollegaene. Det er nok det som er oppskriften, og jeg føler meg heldig, sier Bente Bogen Wik. Det er godt sagt, og Nordbohus er også veldig heldige. Det er ansatte som Bente og Torild som har bygd bedriften opp over tid, til den kvalitetsleverandøren vi er idag. 

utdeling_web.jpg
Bente Bogen Wik til venstre. Torild Rundgreen mottar sin gave fra Teknisk sjef Runar Kristensen og Adm dir. Birger Aspaas står klar med blomster til jubilantene.

Under en trivelig tilstelning på Nordbohus sitt kjedekontor i dag fikk Bente og Torild de synlige bevis på Nordbohus sin takknemlighet for innsatsen så langt. Teknisk sjef i Nordbohus, Runar Kristensen, holdt tale for jubilantene og hadde blant annet dette å si:

Hva skal til for å holde seg aktuell og oppdatert i 25 år? For det må man nemlig i dagens marked. Det er stadige endringer i forutsetninger, kundereisen, dataverktøy og ikke minst selve boligmarkedet. For å lykkes må man evne å være endringsdyktig og ha en vilje til omstilling. Det kommer nye tegneprogram man må sette seg inn i, nye designprogram og nye forhandlere. Summen av dette er nye krav til hva vi skal levere. Det som imponerer meg mest med både Torild og Bente er deres evne til å fornye seg hele tiden, og levere høy kvalitet over så lang tid, sa Runar Kristensen til jubilantene. 

Nordbohus blir bedre og bedre, så lenge vi ansatte blir bedre og bedre. Derfor er det viktig med kontinuitet. Noen må holde liv i flammen og bære ved til bålet, slik at det brenner godt over tid.

Nordbohus sin merkevare er veldig sterk, og det er fordi det er dyktige fagfolk som Torild og Bente gjør den sterk. Takk for innsatsen så langt Torild og Bente. 


Skrevet av Stian Moursund, markeds- og kommunikasjonssjef NORDBOHUS AS

 

Finn forhandler