Arealberegning

Eneboligen Arcturus har mye overbygd areal, og får således en høyere BRA enn man skulle tro ut fra innvendige mål

Det er flere måter å måle hvor stort et hus er. Tidligere ble bruksareal (BRA) benyttet mest, og den siste tiden har P-rom blitt vanligere i FINN.no-annonser og øvrig markedsføring. Begge deler er riktig, og i Nordbohus benytter vi både P-rom og BRA.

I den nye huskatalogen har vi besluttet å beregne husets kvm etter innvendig BRA, samt utvendig bod. Tidligere har vi beregnet i henhold til NS3940 fra Direktoratet for Byggkvalitet, men nå velger vi å endre på dette. 

I henhold til NS3940 skal man ta med deler av såkalt "åpent overbygd areal" i BRA (eksempelvis tak over terrasse). På eneboligen Arcturus blir dette forholdsvis utslagsgivende. Eneboligen har 148,2 kvm BRA i henhold til NS3940, men 19,2 kvm av disse er åpent overbygd areal, og der ønsker du ikke å møblere med stuens lenestol eller sofa. Ved å utelukke "åpent overbygd areal" fra beregningen blir huset 129,0 kvm innvendig BRA.

Eneboligen Arcturus har på ingen måte blitt mindre, men vi beregner arealet på en annen måte enn tidligere, og får en mindre BRA. For våre kunder blir det lettere å forstå hvor stort huset faktisk er innvendig.   

Vi velger å beregne alle hus i den nye huskatalogen på denne måten fordi vi mener det er lettere å forstå husets størrelse slik. De færreste forbrukere har et forhold til "åpent overbygd areal" og hvordan det beregnes, og det viktige for oss er at kundene forstår hvor stort huset er. P-rom måler vi forøvrig i henhold til standarden.

I tillegg til "åpent overbygd areal" finnes en beregningsmetode for "tenkt areal" i boliger med etasjehøyde over 3 meter. Her er et utdrag fra veiledningen:
a) For bygninger med etasjehøyde over 3 m beregnes bruksareal som om det var lagt et horisontalplan for hver tredje meter. Det kan fastsettes i bestemmelsene til arealplan at bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan.

I eneboligen NEXUS som har åpen himling og således etasjehøyde langt over 3 meter, kunne vi beregnet et "tenkt areal" i bruksarealet "som om det var lagt et horisontalplan for hver tredje meter ". Det har vi selvfølgelig ikke gjort. Det er jo i hvert fall ikke mulig å møblere i løse luften. 

Vi anbefaler at du sjekker hvordan beregningene er utført dersom du vurderer en ny bolig. Størrelsen på huset kan være annerledes enn du skulle tro ut fra betegnelsen BRA, og kanskje er deler av arealet "åpent overbygd areal" eller "tenkt areal". Vi understreker at det ikke er feil å beregne inkl. "tenkt areal" og "åpent overbygd areal" men vi mener det er mer kundevennlig å beregne uten disse kvadratmeterene.

PS: Vi har diskutert vår nye praksis i huskatalogen med Forbrukerombudet. Deres mening er at vår beregningsmetode er mer kundevennlig da de færreste forbrukere har et forhold til begrepet «åpent overbygd areal».

15.06.2016
Skrevet av Stian R. Moursund, markeds- og kommunikasjonssjef Nordbohus AS