Varmepumpe vinterstid

Eneboligen Aurora i vinterdrakt

Fordi sprengkulda fort kan føre til høye strømregninger velger stadig flere å investere i varmepumpe. Men skal du få maksimalt utbytte av den vinterstid er det også viktig å vite hvordan du bruker den best mulig.

Salget av varmepumper har tatt helt av de siste årene. I følge nettavisen E24 har salget i løpet av ti år mer enn tidoblet seg. I 2001 ble 6314 varmepumper solgt, mens det i 2011 var så mange som 84 396. Mange velger varmepumpe som et tiltak for å redusere strømkostnadene. Men jo kaldere det er ute, jo mindre varme klarer de å levere. Derfor er det viktig å vite hvilke tiltak som gir deg maksimalt utbytte av varmepumpen.

Tilleggsvarme
Når det blir 15-20 minusgrader ute må du med de fleste «luft til luft»- varmepumper fyre i tillegg, enten med strøm eller ved. Med tanke på at det i ekstremvær kan bli strømbrudd er det alltid smart at den alternative fyringskilden ikke er strømavhengig. Behovet for tilleggsvarme avhenger av varmepumpen, og har du installert en «toppmodell» i en litt høyere prisklasse er det ikke alltid nødvendig. En god varmepumpe som er tilpasset nordiske forhold skal fungere bra selv om det er kaldt ute.

Har du en vann/vann-varmepumpe har temperaturen ute lite å si. Denne typen varmepumpe henter varme fra fjell eller vann hvor temperaturen er så godt som konstant hele året. Selv om dette kanskje er den mest lønnsomme i forhold til forbruk er dette den varianten som er dyrest både i innkjøp og installasjon. I tillegg krever den at du skal installere eller fra før av har et vannbårent system i forhold til varme.

Lønnsomhet
For å få godt nok utbytte av varmepumpen er det viktig å sørge for at den står på riktig modus. En feil som flere gjør er å bruke «auto»-funksjonen hele året. Når denne funksjonen står på vil varmepumpen gå over i kjølemodus når romtemperaturen blir høyere enn det som står innstilt. I praksis betyr dette at den begynner å produsere kaldluft, noe som igjen vil ødelegge for lønnsomheten.

En annen viktig faktor for lønnsomhet er hvor varmepumpen står plassert. Fordi god utnyttelse av varmen krever at luften fra pumpen kan spres noenlunde fritt i rommet, sørg for at det er godt med rom foran varmepumpen. Varmen som avgis bør kunne spres videre til også andre rom. Har du hus over flere plan kan innedelen plasseres på nederste plan i boligen ved en åpen trapp. Selv om de har blitt mer stillegående de siste årene, tenk også over støy når du velger hvor du plasserer pumpen.

Balansert ventilasjon
Etter nye forskrifter er alle nye hus pålagt å bygges med balansert ventilasjon. Det mange lurer på er hvordan dette vil fungere med varmepumpe og om det egentlig er behov for det. Avhengig av hva slags type varmepumpe du benytter kan boliger med balansert ventilasjon være godt egnet for bruk av varmepumpe. En luft til luft varmepumpe er det gunstigste valget da denne kan leve side om side med ventilasjonssystemet uten at det kreves noen spesiell form for tilpasning. Pumpen produserer varme og ventilasjonssystemet sørger for luftbytte. I tillegg sørger varmegjenvinneren i ventilasjonssystemet for at ikke alt av varme forsvinner ut med avtrekksluften, men nyttiggjøres til forvarming av friskluften som kommer inn i huset. Det som er viktig å passe på, spesielt vinterstid, er at temperaturinnstillingene på de to ikke avviker for mye.

- Dersom du bruker varmepumpe sammen med ventilasjonssystemet er det viktig å passe på at de to ikke jobber mot hverandre temperaturmessig. Fordi begge har mulighet til å regulere temperaturen kan ulik innstilling føre til at de jobber mot hverandre og bruker mer energi enn nødvendig, forteller Hans Einar Sætra fra ventilasjonsbedriften Flexit.

Få faghjelp
Fine tall og brosjyrer er vel og bra når du skal vurdere om det vil være lønnsomt for deg å installere varmepumpe, men det er viktig å ikke la seg lure. Et reelt tilbud med beregninger og hvor mye du kan forvente å spare bør først komme etter å ha hatt hjemmebesøk av en lokal forhandler eller montør. Nye regler for håndtering av HFK-gasser gjør det også ulovlig å montere varmepumper selv, så vil du være sikker på at alt er gjort riktig bør en faglært montør utføre installasjonen. Her er det en stor fordel å kjøpe både pumpe og montering fra samme aktør, så slipper du å havne mellom barken og veden om noe skulle gå galt.

Vedlikehold
Ønsker du å få maksimal ytelse og levetid utav varmepumpen er det viktig å sørge for godt vedlikehold. Ifølge informasjonssjef i NOVAP (Norsk Varmepumpeforening) Einar Gulbrandsen kan det være gunstig å ha service på en varmepumpe hvert 2. år. I tillegg bør du sørge for å rengjøre og skifte filter jevnlig. Er ikke varmepumpen riktig vedlikeholdt kan det i verst fall gå utover garantien.
 

10.01.2013 
Skrevet av Stian R. Moursund, markeds- og kommunikasjonssjef Nordbohus AS