Teknisk godkjenning fra SINTEF Certification

 

Nordbohus sitt byggesystem med tilhørende sjekklister og styringssystem har produktdokumentasjon
Teknisk Godkjenning (TG) fra SINTEF Certification.

Det betyr at Nordbohus besitter en bekreftelse som lyder slik:
"SINTEF Certification bekrefter at Nordbohus byggesystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon
gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Teknisk forskrift (TEK) med egenskaper, bruksområder og
betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet."

For Nordbohus som kunnskapsbedrift er det en stor anerkjennelse å bli teknisk godkjent av SINTEF Certification.
SINTEF Certification er en uavhengig tredjepart som nyter stor respekt, både nasjonalt og internasjonalt.
De har gjennomgått vår måte å arbeide og bygge på og funnet oss verdig til godkjenningen.

Det er Nordbohus AS sitt byggesystem, sjekklister og styringssystem som er teknisk godkjent.
Godkjenningen gjelder ved prosjektering utført av kjedekontoret i Trondheim. Be din Nordbohusforhandler
om å forklare deg detaljene i dette.

Med teknisk godkjenning fra SINTEF Certification kan vi dokumentere at vi har orden i eget hus, og våre systemer er
med dette underlagt innsyn og uavhengig kontroll. Et slikt gjennomdokumentert system reduserer risikoen for byggfeil
og borger for enda flere fornøyde kunder.

Vårt byggesystem er ikke nødvendigvis bedre enn alle andres. Men vår godkjenning gjør oss trygge på at vår kvalitet holder mål.
Og trygghet er verdifullt. For oss. For myndighetene. Og for kundene våre. Byggebransjen har i perioder vært beheftet med et visst cowboystempel.
I Nordbohus kan vi smykke oss med et ganske annet stempel - teknisk godkjent av SINTEF Certification. Det er vi stolte av.

Bestill gratis huskatalog

SERTIFISERT AV SINTEF
Med teknisk godkjenning fra SINTEF kan du være trygg på at vår byggekvalitet holder mål. Trygghet er verdifullt. For oss. For myndighetene. For deg.

FERDIGHUS VS KATALOGHUS
Det er vanlig å omtale kataloghus som ”ferdighus”, men de husene du finner i huskatalogen vår kan tilpasses og skreddersys til din tomt og dine behov. Det som vi i bransjen kaller ferdighus blir ofte bygd på fabrikk og alt du kan justere er innredningen. Ferdighus eller kataloghus.

NORGES MEST FORNØYDE KUNDER
Nordbohus fikk førstplassen i tre av fire kategorier innen kundetilfredshet for 2015. Det er vi stolte av! Blir du vår neste fornøyde kunde? Vant tre av fire priser i kundetilfredshet.

GÅ PÅ VISNING I VIRTUAL REALITY
Alle hus i vår huskatalog er modellert i Virtual Reality (VR). Ta kontakt med din nærmeste Nordbohusforhandler og gå på visning i 31 hus på 10 minutter, eller bruk timesvis i dine favoritter.