Nordbohus på topp 5 i Norge

Foto: Byggmesteren.as

Den offisielle statistikken over antall bygde boliger i 2016 er publisert. Tallene presenteres av Boligprodusentenes forening i samarbeid med Prognosesenteret og baseres på månedlig innrapportering av salg- og igangsettingstall fra aktørene i bransjen.

Topp-10 utgjør 32%
Det er de samme aktørene på topp-10-listen som i fjor, med noe innbyrdes bytting av plassering. Topp-10-aktørene utgjør kun 32% av all boligbygging i Norge. I motsetning til mange andre land, domineres ikke det norske boligmarkedet av noen få store aktører. Det er mange boligprodusenter som konkurrerer om markedsandelene og det er jevnt mellom flere på lista. Dette melder Boligprodusentenes forening i sin nyhetssak om tallene.

Bak tallene
Totalmarkedet viser 31 278 bygde boliger i 2016. Det er det høyeste nivået på mange år. Går vi bak tallene så ser vi at leilighetsmarkedet utgjør 54% av alle igangsatte boliger. En leilighet i denne sammenhengen bety boenhet i bygg som er større enn firemannsbolig. Salget har en meget sterk vekst i 2016 og her utgjør leilighetene 58% av markedet. Totalt sett ble det solgt 35 621 boenheter mot 30 887 i 2015 – en økning på hele 15%.

Nordbohus bygger leiligheter, småhus og eneboliger
Nordbohus tar del i veksten og øker fra 1096 igangsatte i 2015 til 1133 igangsatte boliger i 2016. På topp10-listen plasserer vi oss på en 5. plass over landets største aktører. Fordelingen av boligene som bygges er interessant lesning. Mange forbinder Nordbohus-merkevaren med kun enebolig, men det bygges mer enn som så. Prosentvis fordelt bygger vi 31% leiligheter, 36% småhus (rekkehus, tomannsboliger og opptil firemannsboliger) og eneboliger 33%. Et av konseptene det bygges mest av er SOGN123.

–Utviklingen går i retning av mer leilighetsbygging også i Nordbohus. Eneboligen er fortsatt viktig for oss, men den kommende veksten skjer i de øvrige segmentene. Det blir spennende å se hvilke av våre forhandlere som tar steget over i større prosjekter i 2017. Det pågår mange gode prosesser innen eiendomsutvikling i Nordbohus, sier kjededirektør Birger Aspaas.


 
Skrevet av Stian R. Moursund, markeds- og kommunikasjonssjef i Nordbohus

Les mer:
Boligprodusentenes forening: Det ble igangsatt over 31000 boliger i 2016
Bygg.no: Det har aldri vært så høyt boligsalg som i 2016
Byggmesteren: Oslo bygger mest - men må bygge mer
 

Bestill gratis huskatalog

SERTIFISERT AV SINTEF
Med teknisk godkjenning fra SINTEF kan du være trygg på at vår byggekvalitet holder mål. Trygghet er verdifullt. For oss. For myndighetene. For deg.

FERDIGHUS VS KATALOGHUS
Det er vanlig å omtale kataloghus som ”ferdighus”, men de husene du finner i huskatalogen vår kan tilpasses og skreddersys til din tomt og dine behov. Det som vi i bransjen kaller ferdighus blir ofte bygd på fabrikk og alt du kan justere er innredningen. Ferdighus eller kataloghus.

NORGES MEST FORNØYDE KUNDER
Nordbohus fikk førstplassen i tre av fire kategorier innen kundetilfredshet for 2015. Det er vi stolte av! Blir du vår neste fornøyde kunde? Vant tre av fire priser i kundetilfredshet.

GÅ PÅ VISNING I VIRTUAL REALITY
Alle hus i vår huskatalog er modellert i Virtual Reality (VR). Ta kontakt med din nærmeste Nordbohusforhandler og gå på visning i 31 hus på 10 minutter, eller bruk timesvis i dine favoritter.