SOGN123: Om konseptet

Konseptet er utviklet av Nordbohus sitt hovedkontor i tett samarbeid med Nordbohus Sogn som har vært pilotbedrift, og sentrale byggevareleverandører. Intensjonen er å ha et konsept for boligbygging der alle ukjente faktorer er eliminert. Man er klar for bygging på 1, 2, 3, og trygg på at sluttsummen blir som planlagt.

Boligene er designet og konstruert med tanke på to markedsområder:
1. Kommuner som ønsker boliger til utleie og evt. flyktningebolig
2. Det kommersielle markedet med hovedvekt på førstegangsetablerere, eneforsørger, studentbolig og eldrebolig.

–Vi hadde aldri klart dette uten Nordbohus Sogn. Deres deltakelse er uvurdelig, og samarbeidet har fungert optimalt. Vi har designet og beregnet, mens de har bygd og kontinuerlig meldt tilbake med forbedringsforslag. Det er stor forskjell på tidsforbruket på de første boligene og de siste. Det er takket være den nære dialogen mellom utførende tømrer i Nordbohus Sogn og ingeniørene i Nordbohus sitt hovedkontor. Nå har vi oppskriften klar for de øvrige Nordbohusforhandlerne i kjeden, og alle andre som ønsker å ta del i boligkonseptets fordeler. Allerede er flere kommuner på banen og i samtale med Nordbohusforhandlerne. Det snakkes om både flyktning-, førstegangsetablerer- og seniorbolig. Sogn123 er således et meget anvendelig konsept for flere bruksområder, sier Stian Ervik, senioringeniør og prosjektleder for Sogn123.

Konseptet består av horisontaldelte tomannsboliger i tre ulike størrelser:
SOGN1: 56 kvm BRA pr. boenhet
SOGN2: 75 kvm BRA pr. boenhet
SOGN3: 93 kvm BRA pr. boenhet
 
Leiligheter på 56 kvm kan kombineres i samme bygg med de øvrige størrelsene. Eksempelvis to leiligheter på 56 kvm i ene enden og to leiligheter på 93 kvm i andre enden. Man setter sammen boenhetene etter behov.


Illustrasjon av Sogn 3+2.

Rasjonell tankegang gav flere fordeler
Hovedfokus for Sogn123 er lav byggekostnad, uten å gå på akkord med kvaliteten. Jakten på besparelser i byggekostnad og rasjonell bygging har gitt mange fordeler i det endelige boligkonseptet:

  • Svært effektiv produksjon. Alt er klart for serieproduksjon av veggelementer, takverk mm.
  • Alle uforutsette elementer er hensyntatt, og gjentakende bygningskomponenter er kvalitetssikret, eksempelvis bad, kjøkken, trapp, dør/vindu, installasjoner osv.
  • Sogn 1, 2, 3 tilfredsstiller Husbankens krav om tilskudd til utleieboliger, og kan også tilfredsstille krav om grunnlån.
  • Sogn 1, 2, 3 kan tilfredsstille Husbankens energikrav, og har tilnærmet samme nivå som Lavenergihus klasse 1.
  • Gode innkjøpsbetingelser og effektiv logistikk gjennom Nordbohus sitt eget innkjøpsselskap, Nordbokjøp.
  • Konseptet etterlever Nordbohus sine verdier og ikke minst vårt kundeløfte; bygd for å vare.

Tett samarbeid med topp leverandører
Nordbohus sitt eget innkjøpsselskap, Nordbokjøp, har vært en meget aktiv deltaker i prosjektets utvikling. I samarbeid med flere av våre mest sentrale leverandører har vi oppnådd både gode priser og høye kvaliteter på byggevarene. Samarbeidspartnerne fra byggevareindustrien er blant annet: Hagen Treindustri/Stryntrappa, NorDan, PreTre, Systemair, Icopal, Swedoor, Norema, RBI og Byggma.
Redusert byggekostnad, og redusert byggetid kommer selvsagt også kundene våre til gode. Sogn123 har en rimelig utsalgspris, og det er blant annet takket være samarbeidet med sentrale byggevareleverandører, avslutter Ervik.  

Skrevet av Stian R. Moursund
Markeds- og kommunikasjonssjef Nordbohus AS
 

Jeg ønsker å bli kontaktet