Fleksible flyktningeboliger løser flere utfordringer

Målgruppen var førstegangsetablerere. Så kom flyktningestrømmen, og Nordbohus så at Sogn123 var et fleksibelt boligkonsept som kunne løse utfordringer for flere grupper.
 
Boligkonseptet Sogn123 er et godt eksempel på boliger som er bygd for å vare – og på at gode konsepter kan anvendes på flere bruksområder.


 
Tre grupper med like behov
Sogn123 var i utgangspunktet et boligkonsept for førstegangsetablerere, men som også kunne passe for eldre. Eldreboliger og boliger for unge etablerere bør nemlig oppfylle mange av de samme kravene: Praktiske planløsninger og godt med plass og oppbevaring på både soverom og bad.
 
– Da den store flyktningestrømmen kom så vi at Sogn123 i tillegg oppfylte alle kriteriene til flyktningeboliger. Og da ble også det en viktig målgruppe, forteller Stian Ervik, prosjektleder for Sogn123, som er et boligkonsept med sterkt reduserte byggekostnader.
 
Flyktningeboliger for gjenbruk
Flere boligutbyggere har utarbeidet konsepter for flyktninger, men mange bygger kun brakker og midlertidige boliger. Der tenker Nordbohus annerledes. Det handler om gjenbruk:
 
– Akkurat som på etter OL på Lillehammer, vil vi gjenbruke bygningsmassen. Vi tenker at bygningene skal vare. I dag er det vanskelig for førstegangsetablerere å komme seg inn på boligmarkedet, og mange flyktninger trenger et sted å bo. Når det behovet endrer seg, har vi et konsept som kan ta imot eldrebølgen som slår innover landet, sier prosjektlederen.

Boligprodusentenes forening har engasjert seg i arbeidet med bygging av flyktingeboliger, og lansert et eget prosjekt for å finne de rette konseptene. Les mer om det her: Tre boligtyper for lave budsjetter

For familier – og single
Boligene er fleksible, og kan bygges i tre forskjellige varianter, fra toroms til fireroms leiligheter. Derfor er de ikke bare egnet for familier, men også for voksne, enslige mennesker. Ervik forklarer:
 
– For målgruppen flyktninger er det ønskelig å kunne bruke dem som både familieleiligheter eller en hybelløsning der to til fem voksne deler leilighet, kjøkken og bad. Opptil 20 voksne kan dele en firemannsbolig.
 
Unikt konsept for overgangsboliger
Boligene bygges med samme standard som du forventer av en ny bolig. Sogn123-konseptet oppfyller TEK 10, har energimerket gul A og benytter oppvarming med varmepumpe. Slik holdes både bygge- og bokostnadene lave.
 
– Også de som bygger midlertidige brakker, har lave byggekostnader. Men når det gjelder konseptet til etterbruk, og med denne kvaliteten, er det unikt, hevder Ervik.
 
Hans erfaring er at den type overgangsboliger er ønsket, og han skulle gjerne sett at kommunen åpner for slike boligkonsepter i sine anbudskonkurranser.
 
Kommunen bruker unødvendig tid og penger
Prosjektene kommunen legger ut på anbud, er ofte så detaljerte at boligene i stor grad må prosjekteres og utvikles på nytt. Man kan rett og slett ikke ta tak i salgssuksesser og etablerte konsepter når kommunen skal bygge.
 
– Vi mister muligheten til å benytte oss av boligkonseptene, og kommunen bruker unødvendig mye penger i forkant. De ender ofte med et prosjekt som totalt sett koster mer per flyktning. Det samme gjelder for annen boligbygging. Kommunene burde åpne opp for å benytte seg av de ulike boligkjedene sine etablerte konsepter, mener han.
 
Han tror kommunen kunne dratt nytte av å inkludere konsepter som Sogn123, som har få usikkerhetsmomenter og som gjør boligbyggingen forutsigbar og kostnadseffektiv. For kommunen er det viktig å vite hva utbyggingen koster, og hva som blir regningen til slutt. Den beste måten å skaffe slik kunnskap er å anvende noe som er bygd mange ganger før. Da slipper kommunene unødvendige førstegangsutfordringer på alle prosjekter, sier Ervik.
 
Boligene kan bygges på 1-2-3
Nordbohus Sogn har bygd boligkonseptet flere ganger, med stadige forbedringer som har gjort det ene prosjektet mer rasjonelt og kostnadseffektivt enn det forrige. Mange nye enheter er under planlegging.
 
– Nå er konseptet meget godt optimalisert, og vi vet på forhånd hva det vil koste hver eneste gang, avslutter Ervik.
 

Jeg ønsker å bli kontaktet