Omsorgsbolig


Nordbohus sine forhandlere bygger hvert år en rekke omsorgsboliger. Dette gjøres ofte i samarbeid med kommunen som utbygger etter anbudsprosesser. Nordbohus har mange ulike referanseprosjekter innen omsorgsbolig, for ulike typer bruk og beboere. Bildet ovenfor viser Rissa Helsetun under bygging. Et prosjekt med åtte leiligheter for Rissa kommune.

Les mer: Bygger for kommunen
 

Jeg ønsker å bli kontaktet